Välkommen till Umeå frivilliga samhällsarbetare

Medlemsförening

Vår förening består av ideellt engagerade medlemmar som arbetar med olika uppdrag, t.ex:

  • Lekmannaövervakare
  • Häktes- och anstaltsbesökare
  • Kontaktpersoner
  • Kontaktfamiljer/stödfamiljer
  • Stödpersoner inom psykiatrin
  • Gode män och förvaltare

Våra medlemmar arbetar ideellt med olika uppdrag till stöd för andra människor. Om du är nyfiken på vad vi gör eller om du känner att även du skulle vilja bidra på något sätt så är du välkommen att ta kontakt med oss.

Vår förenings främsta uppgift är att stödja våra medlemmar i deras uppdrag. Vi försöker på olika sätt ge medlemmarna möjlighet att träffas och på så sätt få utbildning och kunna utbyta erfarenheter.

Föreningen organiserar även andra som är intresserade av och delar vår ideologi.