Medlemsservice

Medlemsservice

Starta en lokalförening

Har du ett lagreglerat frivilliguppdrag men saknar en lokalförening på din ort? Då kan du bilda en ny förening och ansluta dig till oss.

Att starta ny förening behöver inte vara så krångligt som man kanske kan tro. Kortfattat är det dessa steg som tas för att bilda en ny förening.

  • Samla uppdragstagare, ta gärna hjälp av kommunen, frivården eller patientnämnden. Presentera idén med lokal förening. Utse 3-5 personer till interimsstyrelse. Boka tid för första styrelsemötet.
  • Första styrelsemötet. RFS har förslag på dagordning.
  • Skaffa organisationsnummer och plusgiro/bankgiro.
  • Ansök om medlemskap i RFS.
  • Ta kontakt med oss på kansliet för att få mer material och information. Vi hjälper dig att komma igång med en förening på din ort.

De här dokumenten kan du behöva ladda ner när du ska bilda förening och ansöka om medlemskap i RFS:

Vad får man som medlem i RFS

Förslag på stadgar till förening

Instruktion till Förslag på stadgar till förening

Blankett för ansökan om medlemskap i riksförbundet

Blankett för att skapa styrelseförteckning

Läs mer och ladda ner skriften Föreningshjälpen