Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Att bli stödperson

Vill du ta uppdrag som stödperson inom tvångspsykiatrin? Då är det till patientnämnden inom landstinget som du vänder dig med intresseanmälan.


Det finns inga krav på en särskild utbildning för att bli stödperson. Man bör dock ha en stabil situation och ha intresse för att hjälpa en annan människa.

Patientnämndens handläggare bedömer din lämplighet för uppdraget, detta sker ofta genom intervju och referenstagning. Kontroll i belastnings- och misstankeregistret görs också.

Om du är intresserad av att ta uppdrag som stödperson vänder du dig till patientnämnden i det landsting där du vill ta uppdrag.

Läs mer om stöd i uppdraget här.