Kunskapsbank

Kunskapsbank

Alla kan rösta i riksdagsvalet

Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge din brukare praktiska råd om hur det går till att rösta i höstens allmänna val.


Den 11 september 2022 är det val. Alla personer över 18 år som är svenska medborgare har rätt att rösta i riksdagsvalet. Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige har bland annat även personer som är medborgare i land utanför EU, förutsatt att de varit folkbokförda i Sverige tre år i följd. Ibland förekommer en missuppfattning om att personer med förvaltare inte får rösta, vilket inte stämmer.

En del röstberättigade kan av olika skäl inte ta sig till vallokalen eller behöver hjälp med att rösta. Här kan du som frivillig samhällsarbetare hjälpa till med information. Viktigt att tänka på är att ingen ska känna sig tvingad att rösta och att vad rösten läggs på ska kunna hållas hemligt.

De flesta kommuner erbjuder dem som bor på boende eller äldreboende möjlighet att förtidsrösta på boendet. Även på slutna institutioner som inom rättspsykiatri, kriminalvård samt Statens institutionsstyrelse erbjuds ofta möjlighet att förtidsrösta. Ibland ordnas transport till närmaste röstmottagningsställe.

Vissa personer får rösta med bud, det kan till exempel bero på sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan också gälla intagna på de slutna institutionerna.

För att budrösta måste man beställa ett särskilt budröstningsmaterial, från Valmyndigheten eller kommunen. Även besökare på anstalt och häkte kan ha med sig ett sådant budröstningsmaterial. Budet kan exempelvis vara en anställd, anhörig eller god man.

Fakta valet:

Den 22 augusti ska alla röstkort vara utskickade. Den som inte får sitt röstkort kan beställa ett nytt från kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten.
Röstning via bud kan lämnas som en förtidsröst från och med 24 augusti.

Läs mer:

Valmyndigheten

Riksdagens information om valet 2022

8-sidor – Lättlästa nyheter om att rösta

Kriminalvården om att rösta på anstalt och häkte