Kunskapsbank

Kunskapsbank

Röda korset om efterforskning av anhöriga

Svenska Röda korset uppger att många gode män just nu kontaktar Svenska Röda Korset å ensamkommande barns räkning med frågor kring efterforskning. De vill därför passa på att förtydliga sin roll och uppdrag.


Varje år förlorar tusentals barn kontakt med sina anhöriga i samband med krig, konflikt eller flykt. Med stöd i den internationella humanitära rätten har Röda Korset ett särskilt mandat att efterforska försvunna anhöriga. Efterforskningsarbetet möjliggörs av ett unikt nätverk som består av Internationella rödakorskommittén (ICRC) och nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar över hela världen. För att kunna initiera en efterforskning krävs vanligtvis detaljerad information. Det aktuella landets geografiska, kulturella och säkerhetspolitiska kontext avgör också förutsättningarna för efterforskning. Efterforskning kan aldrig göras i hemlighet utan det väcker uppmärksamhet i lokalsamhället. I många länder används också media på olika sätt för att efterforska familjemedlemmarna, till exempel radioutsändningar.

Röda Korset efterforskar endast på uppdrag av det ensamkommande barnet, inte på begäran eller på uppmaning av tredje part såsom t.ex. Migrationsverket, socialtjänsten, boenden etc. Det är därför viktigt att det ensamkommande barnets gode man tar tillvara barnets intressen och tar reda på om barnet vill efterforska sina anhöriga och när barnet i så fall vill initiera ett efterforskningsärende hos Röda Korset. På grund av att det är personuppgifter som hanteras, svåra samtal för de minderåriga, både vid själva efterforskningen och när resultat meddelas har Röda Korset som krav att vårdnadshavare/god man företräder barnet i kontakterna, och om någon annan ska följa med barnet, ger sitt medgivande till detta.

För frågor och bokningar av besök för efterforskning hänvisar Röda Korset till sin migrationsrådgivning, tis-tors kl 9.30-12, under sommaren är tillgängligheten något begränsad.