Om RFS

Om RFS

Nominera till förtroendeuppdrag

Alla lokalföreningar i RFS kan nominera kandidater till förbundsstyrelse, revision och valberedning. Vid årsmötet väljs representanter till förtroendeuppdragen inom RFS. Kanske är du själv intresserad av ett förtroendeuppdrag? Så här gör du för att nominera.

Vill du vara med och påverka?

Genom ett förtroendeuppdrag kan du vara med och påverka förbundets strategiska arbete och framtiden för de lagreglerade frivilliguppdragen. Samtidigt får du möjlighet att öka ditt nätverk kring dessa frågor och ta in ny kunskap. Kontakta din lokalförening och framför ditt intresse, det är lokalföreningen som nominerar kandidater till RFS förtroendeposter.

Nomineringar till förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är förtroendevald och leder förbundets strategiska arbete och är arbetsgivare för kansliet. Viktiga uppgifter för förbundsstyrelsen är att synliggöra uppdragen och förbundet samt verka för långsiktig finansiering.
Läs mer om förbundsstyrelsen här. 

Val inför årsmötet 2024
1 allmän ledamot 3år
1 Ledamot mot uppdragsansvar godmansområde 3år
1 Ledamot med uppdragansvar socialtjänstområdet 3år
2 ersättare 1år
1 revisor 1år
1 revisor ersättare 1år

Om du som medlem vill nominera till förbundsstyrelsen kontakta din lokalförening som i sin tur skickar nominering till valberedningen@rfs.se.
Nomineringen ska vara inskickad senast den 29 februari, 2024.

Nomineringar till valberedningen

Valberedningens uppgift är att inför varje årsmöte förbereda valet av styrelseledamöter och revisorer. Det är också valberedningens uppgift att ta fram information om de nominerade kandidaterna så att årsmötet får så bra information som möjligt inför beslut. Läs mer om valberedningen här.

Om du som medlem vill nominera till valberedningen, kontakta din lokalförening som i sin tur skickar nominering via e-post till valberedningen@rfs.se eller post till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm. Märks med rubrik ”Valberedningen”. Nomineringen ska vara inskickade senast den 6 april, 2024.

 

Vill du veta mer om hur RFS är organiserat? All info om de olika förtroendeuppdragen hittar du här.