Kunskapsbank

Kunskapsbank

Flytta till Sverige

När din huvudman har fått beviljat uppehållstillstånd och har för avsikt att bo här i ett år eller mer då är det aktuellt att göra en anmälan om att bli folkbokförd i Sverige. För att kunna bli folkbokförd måste din huvudman tillsammans med dig anmäla att han/hon har flyttat till Sverige. Detta gör ni tillsammans via ett personligt besök på ett av Skatteverkets servicekontor.

Förbered ert besök på servicekontoret genom att använda Skatteverkets tjänst Flytta till Sverige. I tjänsten fyller ni i huvudmannens personuppgifter och svarar på frågor om huvudmannens planerade vistelse i Sverige. När ni har gått igenom alla stegen i tjänsten får ni ett antal sidor som ni ska skriva ut och ta med er till servicekontoret tillsammans med övriga handlingar.

Du som god man/förvaltare ska i samband med ert besök på servicekontoret visa upp ett förordnande om ert godmanskap/förvaltarskap samt legitimera er.

Kom ihåg att anmäla särskild postadress för din huvudman i samband med ert besök, så posten kommer till dig som god man/förvaltare.
Läs mer om att Flytta till Sverige hos Skatteverket.