Hagabergskonferensen 2021

Hagabergskonferensen 2021

Utvärdering – Hagabergskonferensen 2021

Vi vill veta du tycker om Hagabergskonferensen 2021! Klicka i det svarsalternativ som stämmer bäst överens med din upplevelse, och komplettera gärna ditt svar med en kommentar.

Tack för din medverkan!

    Till exempel maten, boendet, lokalerna, tider etc.