Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Ansöka om god man

Du själv eller din make, sambo, eller nära släktingar kan ansöka om god man eller förvaltare. Du måste ha fyllt 18 år för att själv kunna ansöka om att få en god man. Även överförmyndaren eller tingsrätten kan ta initiativ till en ansökan.


För att ansöka om god man eller förvaltare vänder du dig till överförmyndaren i den kommun där huvudmannen är folkbokförd.

Dessa underlag behövs i en ansökan:

 • Använd ansökningsblanketter från överförmyndarens webbplats om det finns.
 • Ditt samtycke till ansökan. Om du inte kan lämna samtycke behöver detta visas i ett läkarintyg. Dina anhöriga får då yttra sig.
 • Läkarintyg
 • Yttrande från biståndshandläggare, kurator eller annan person inom socialtjänsten.
 • Eventuellt förslag på god man eller förvaltare.
 • Kontaktuppgifter till anhöriga är bra att de finns med.
 • I vissa kommuner behövs personbevis.

Detta bör stå i ansökan:

 • Varför du behöver god man
 • Vilken funktionsnedsättning eller sjukdom du har som gör att du behöver hjälp.
 • Vad du vill att den gode mannen ska hjälpa dig med.
 • Att det inte finns några andra sätt du kan få hjälp på och ange gärna varför.
 • Om du provat andra sätt att lösa ditt problem och varför de inte lyckats.

Ansökan sänds till tingsrätten i huvudmannens kommun. Överförmyndaren utreder behovet av god man eller förvaltare och lämnar ett yttrande till tingsrätten om de anser att god man behövs eller inte. Tingsrätten beslutar om ett godmanskap/förvaltarskap ska beviljas eller inte.

Läs mer om att få god man i skriften Rollkoll – Vad gör en god man eller förvaltare.

Bilden är hämtad ur Rollkoll. Klicka på bilden för att förstora den.