Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Vad är en förtroendeman?

Personer som väntar på rättegång eller är dömd till fängelse på lång tid kan få en förtroendeman.


En förtroendeman kan förordnas för personer som väntar på rättegång och behöver personligt stöd eller annan hjälp. Uppdraget upphör efter avslutad rättegång, när en dom meddelats i målet eller då åtalet lagts ned. Behovet av förtroendeman upptäcks ofta i samband med att den misstänkte genomgår personutredning hos frivården eller i häktet, men det är i dagsläget ovanligt att en förtroendeman tillsätts. En förtroendeman kan också förordnas för någon som är långtidsdömd till fängelse och ska då fungera som en länk till samhället utanför.

Förtroendeman är ett frivilliguppdrag som liknar biträdande övervakarens. En skillnad är att förtroendeman enbart har en stödjande roll, medan biträdande övervakare även har en kontrollerande funktion.

Kriminalvårdens frivård har ansvaret för att utreda och tillsätta förtroendemän, även om det i dagsläget är en insats som används i liten utsträckning.