Välkommen till Pite Älvdals godmans- och förvaltarförening

En förening för er alla med lagreglerade frivilliguppdrag såsom god man, förvaltare, stödperson, kontaktperson och lekmannaövervakare inom Piteå Älvdalen.

Om föreningen

Tillsammans ska vi arbeta för en stark förening, där vi kan utveckla oss i vårt uppdrag och ta del av våra gemensamma erfarenheter. Föreningen skall fungera som stöd med samtalsforum kring aktuella ämnen och händelser. Medlemsträffar med föreläsare, samtal, frågor och diskussioner. Träffarnas innehåll styr vi medlemmar. Som medlem är du välkommen att till styrelsen framföra dina åsikter, funderingar och frågor.

Dessa frivilliguppdrag tillsätts av en myndighet inom stat, kommun eller landsting. Därför är en viktig uppgift för föreningen att skapa och upprätthålla samarbetet med myndigheterna.

Försäkring, nyhetsbrev och ombudsman

Pite Älvdals godmans- och förvaltarförening är medlem i RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, vilket ger dig en kris-och olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen, när lekmannauppdraget, utförs och till och från uppdraget. Det finns även en extra ansvarsförsäkring för gode män och förvaltare (145 kr per år) som ger skydd i ekonomiska frågor i samband med ditt uppdrag. Läs mer om försäkringarna här

Alla medlemmar får även RFS nyhetsbrev fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du också den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan få stöd av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag. Kontakta RFS kansli här

Välkommen att bli medlem i vår förening!

Kontaktuppgifter till föreningen finns här

Ladda ner vår aktivitetsplan för 2020 här