Medlemsservice

Medlemsservice

Inblick: intern information om RFS

Inblick är ett internt nyhetsbrev som skickas ett par gånger per år till styrelsemedlemmar i RFS lokalföreningar. Här hittar du rapporter från förbundsstyrelsen och praktisk information från kansliet.

Hör av dig till RFS kansli om du är förtroendevald i en lokalförening och ännu inte fått Inblick: info@rfs.se eller 08-556 068 30.