Om RFS

Om RFS

Faktafilm Rollkoll

I Rollkolls faktafilm berättar RFS ombudsman om vad en god man och förvaltare gör. Hon redogör även för rollfördelningen kring den som får hjälp av en god man och förvaltare.


Tanken är att filmen ska komplettera Rollkolls skrivna material. Filmerna kan gärna användas i utbildning, tex i föreningen.

Se även filmen “Hallå, det är jag” – en tio minuter lång spelfilm som riktar sig till personer som har eller vill ansöka om god man och som på ett pedagogiskt sätt beskriver hur det är att ansöka om en god man.