Medlemsservice

Medlemsservice

Försäkring för lokalt styrelsearbete

Alla föreningar inom RFS kan teckna en ansvarsförsäkring för sitt lokala styrelsearbete. RFS försäkringsmäklare Söderberg & Partners har i samarbete med AIG tagit fram ett erbjudande om försäkringsskydd.

Varför teckna en försäkring för det lokala styrelsearbetet?

Försäkringen gäller för anspråk som tredje man kan ställa mot styrelsen för bland annat oaktsamhet. Det kan handla om bristande kontroll från styrelsen, överskridna befogenheter eller felaktiga fakturor. Styrelsen riskerar att bli personligt betalnings- och straffansvarig vid felaktigheter som uppstår, även i de fall det endast rör sig om små fel eller är en följd av okunskap eller oaktsamhet.

Om försäkringspremien:

Premien har efter diskussioner med RFS räknats fram med en generell omsättning för de lokala styrelserna på 200 000 kr. Det är det enda premieargumentet som behövs för att teckna försäkringen. Se nedan mer beskrivning av försäkringen i dokumentet Offert.

Försäkringen kan täcka sådant som:
  • Kostnader för juridisk hjälp
  • Civilrättsliga avgifter och viten
  • Anseende/ PR kostnader
  • Utredningskostnader
Hur skaffar föreningen försäkringen?

För att teckna försäkringen behöver föreningen fylla i och skicka in det frågeformulär som du hittar längre ner på denna sida till Söderberg & Partners. De återkommer med försäkringsbrev och faktura. Postadressen finns på ansökan. En viktig förutsättning för att försäkringen ska kunna tecknas är att alla frågor i ansökan besvaras med ett “Nej”.

Ladda ner Offert (pdf)

Ladda ner frågeformulär (pdf)

Kontakt

Välkommen att kontakta Söderberg & Partners vid frågor, 026-614 100

Fredrik Ståhlberg, fredrik.stahlberg@soderbergpartners.se

Rose-Marie Johansson, rose-marie.johansson@soderbergpartners.se