Medlemsservice

Medlemsservice

Blanketter

Här finns blanketter som kan vara användbara för föreningen och förtroendevalda inom RFS.


BILDA FÖRENING

Blankett för ansökan om medlemskap i riksförbundet 


Blankett för att skapa styrelseförteckning

Läs mer om att Bilda förening

FYLLA I RESERÄKNINGAR

Har du varit på en kurs eller utbildning via RFS kan du behöva fylla i en reseräkning. De brukar delas ut direkt vid kurstillfället, men här finns det blanketter att ladda ner. 

Vi brukar meddela i förväg om man får ersättning för resa eller inte. Fråga oss om du är osäker och glöm inte att skicka med originalkvitton samt skriva under blanketten.

Tänk på!
Reseräkningarna måste vara oss tillhanda senast en månad efter att resan ägt rum.

Det finns tre olika reseräkningar:

Reseräkning för förtroendevalda inom RFS

Reseräkning för medlemmar som deltar på kurser

Reseräkning är för dem som hållit i en utbildning för RFS räkning

Blankett för arvoden förtroendevalda

Arvoden och är för förtroendevalda inom RFS

Ladda ner försäkringsbevis och villkor kring försäkring