Om RFS

Om RFS

Min rätt – Din roll

RFS treåriga projekt Min rätt – Din roll riktar sig till ensamkommande barn, deras gode män och andra aktörer som ska samverka kring barnet. Nu finns två skrifter att beställa!


Det finns många aktörer kring ensamkommande barn och rollfördelningen är ibland otydlig. Det kan i sin tur innebära att barnet inte får den hjälp det har rätt till.

För att förtydliga rollerna och barnets rätt har RFS tagit fram två skrifter. Läs mer om skrifterna och beställ här.

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs av RFS mellan åren 2016-2019.

Vill du veta mer om projektet eller vill din kommun medverka i ett lokalt samverkansmöte är du välkommen att kontakta RFS kansli. Vi välkomnar tankar, synpunkter och önskemål kring projektet!

Läs mer om projektets upplägg här.

 


Kontakt

Elin Molander

elin.molander@rfs.se
08-556 068 36

 

 

Sini Teng

sini.teng@rfs.se
08-556 068 37