Om RFS

Om RFS

Min rätt – Din roll

RFS treåriga projekt Min rätt – Din roll riktar sig till ensamkommande barn, deras gode män och andra aktörer som ska samverka kring barnet. Nu finns två skrifter att beställa och filmer att sprida!


Det finns många aktörer kring ensamkommande barn och rollfördelningen är ibland otydlig. Det kan i sin tur innebära att barnet inte får den hjälp det har rätt till.

För att förtydliga rollerna och barnets rätt har RFS tagit fram två skrifter. Läs mer om skrifterna och beställ här.

Se projektets filmer här

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs av RFS mellan åren 2016-2019.

Vill du veta mer om projektet eller vill din kommun medverka i ett lokalt samverkansmöte är du välkommen att kontakta RFS kansli. Vi välkomnar tankar, synpunkter och önskemål kring projektet!

Läs mer om projektets upplägg här.