Om RFS

Om RFS

Valberedningen

Här presenteras RFS valberedning. Valberedningen ger förslag på nya ledamöter till förbundsstyrelsen och till revisionen.

Valberedning vald 2022

Eva Kälveskog, eva.kalveskog@telia.com
Sammankallande i valberedning RFS och ordförande i Gävle frivilliga samhällsarbetare

Christer Arvidsson, christer.arvidsson57@telia.com
Vice ordförande, valberedningen i RFS och ordförande i Kristianstads frivilliga samhällsarbetare

Pasi Syrjänen, pasivsyrjanen@gmail.com
Ledamot, valberedning RFS och ordförande i Nyköping-Oxelösunds frivilliga samhällsarbetare

Åke Jansson, sv.ake.jansson@gmail.com
Ersättare