Om RFS

Om RFS

Valberedningen

Här presenteras RFS valberedning. Valberedningen ger förslag på nya ledamöter till förbundsstyrelsen och till revisionen.

Valberedning vald 2022

Eva Kälveskog, eva.kalveskog@telia.com
Sammankallande i valberedning RFS och ordförande i Gävle frivilliga samhällsarbetare

Valberedning RFS; vakant

Valberedning RFS; vakant

Christer Arvidsson, christer.arvidsson57@telia.com
Ersättare valberedning RFS och ordförande i Kristianstads frivilliga samhällsarbetare

Pasi Syrjänen, pasivsyrjanen@gmail.com
Ersättare valberedning RFS och ordförande i Nyköping-Oxelösunds frivilliga samhällsarbetare