Om RFS

Om RFS

Valberedningen

Här presenteras RFS valberedning. Valberedningen ger förslag på nya ledamöter till förbundsstyrelsen och till revisionen.

Valberedning vald 2018

Kjell Forss, kjell.fors@trafikverket.se
Sammankallande valberedning RFS (sedan februari 2019) och ordförande i Luleå frivilliga samhällsarbetare

Magnus Stern, sternmagnus@gmail.com
Valberedning RFS och ledamot i Örebro frivilliga samhällsarbetare

Maud Plantinmaud.plantin@gmail.com
Valberedning RFS och ordförande i Heby kommuns frivilliga samhällsarbetare

Gunilla Runströmgunrun.falun@telia.com

Ersättare valberedning RFS och ordförande i Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare

Claes-Göran Månssonvbfrivilliga@telia.com
Ersättare valberedning RFS och ordförande i Västra Blekinge frivilliga samhällsarbetare