Om RFS

Om RFS

Valberedningen

Här presenteras RFS valberedning. Valberedningen ger förslag på nya ledamöter till förbundsstyrelsen och till revisionen.

Valberedning vald 2019

Kjell Forss, kjellteam@yahoo.se
Sammankallande valberedning RFS (sedan februari 2019) och ordförande i Luleå frivilliga samhällsarbetare

Ana-Maria Arrue Lindkvist, lindqvist.amy@gmail.com
Valberedning RFS och ledamot i Eskilstuna god man och förvaltarförening/frivilliga samhällsarbetare

Maud Plantinmaud.plantin@gmail.com
Valberedning RFS och ordförande i Heby kommuns frivilliga samhällsarbetare

Inger Rönnqvist, ingron@telia.com
Ersättare valberedning RFS och ordförande i Pite Älvdals god man och förvaltarförening

Claes-Göran Mårlind, claesgoran.marlind@telia.com
Ersättare valberedning RFS och ordförande i Västra Blekinge frivilliga samhällsarbetare