Medlemsservice

Medlemsservice

Rutin för ansvarsförsäkringen i din förening

Det här är en rutin för dig i föreningen som administrerar inbetalningen av försäkringspremierna.


  • De medlemmar som vill teckna försäkringen ska registreras i RFS medlemsregister. Föreningarna skickar en lista på alla medlemmar till kansliet. I listan ska det finnas en särskild kolumn där de medlemmar som tecknat ansvarsförsäkringen till kansliet markeras så det kan uppdateras i registret.
  • Anmälan är bindande för ett år och förfallodagen är 1 januari varje år. Försäkringen gäller från det att betalning är gjord till föreningen; kontoutdrag gäller som bevis för att betalning skett.
  • Medlemmarna registreras under din lokala förening och du kan när som helst under året lägga till fler medlemmar och se hur många medlemmar som tecknat försäkringen.
  • Betalas per förening
    Lokalföreningarna betalar summan av försäkringspremierna, 220 kronor per medlem och år (för period 2024), till bankgiro 5611-4929. Kansliet skickar faktura till lokalföreningen.
  • Föreningarna tar ut avgiften från sina medlemmar
    Försäkringens huvudförfallodag är 1 januari. Premien kan inte delas upp under året och är 220 kronor per medlem och år (för period 2024) även för de försäkringstagare som tillkommer efter 1 januari. Försäkringen gäller till 31 december samma år. Endast för medlemmar i RFS.

Frågor om försäkringen besvaras av Söderberg & Partners på telefon 026-14 30 30.