Om RFS

Om RFS

Valberedningens uppdrag

Valberedningen är av stor betydelse för förbundets framtid. Inför varje årsmöte förbereder valberedningen valet av styrelseledamöter och revisorer. Det är också valberedningens uppgift att ta fram information om de nominerade kandidaterna så att årsmötet får så bra information som möjligt inför beslut.


Valberedningen utses på årsmötet och består av tre ordinarie ledamötet, varav en är sammankallande, samt två ersättare. Ledamöterna i valberedning väljs för en period om tre år, ersättarna för ett år. Det är lokalföreningars styrelser som nominerar kandidaterna till valberedningen.

Valberedningen har i huvudsak telefonmöten. Valberedningens ledamöter har ett arvode om 2 000 kronor per år, tjänstgörande ersättare 1 000 kronor per år.