Kunskapsbank

Kunskapsbank

Dataskyddsförordningen och godmanskap

Eftersom du som  god man, förvaltare eller särskilt förordnad vårdnadshavare åtar dig ett sådant frivilliguppdrag i egenskap av privatperson innebär den nya dataskyddsförordningen (GDPR) inte några förändringar för dig.

Dataskyddsförordningen gäller för företag, myndigheter organisationer och föreningar, Eftersom godman-/förvaltarskap är ett civilrättsligt förhållande, det vill säga mellan två privatpersoner, innebär den nya lagen inte några nya eller ändrade krav på hur du som ställföreträdare hanterar din huvudmans personuppgifter.

Precis så som tidigare bör du som god man/förvaltare alltid hantera din huvudmans personuppgifter på ett säkert sätt och med respekt för den personliga integriteten.