Om RFS

Om RFS

Metod för ökad kvalitet i frivilliguppdragen

Beställ RFS metodbok och kom igång med att förbättra arbetet med lagreglerade frivilliguppdrag. Med ett strukturerat och gemensamt arbete ökar kvaliteten i insatserna – för brukarnas bästa!


Gemensamt arbete över myndighetsgränser

RFS metodbok bygger på erfarenheter från Rättssäkerhetsprojektet. I projektet samlade RFS arbetsgrupper från fyra modellkommuner med representanter från socialtjänst, frivård, patientnämnd, överförmyndare och RFS lokalföreningar.

Arbetsgrupperna påbörjade ett gemensamt arbete för att förbättra stödet till de frivilliga. Förbättringsarbetet har bidrog till större förståelse för varandras förutsättningar och villkor, mer effektiva arbetssätt, högre kvalitet och därmed ökad rättssäkerhet i insatserna. Läs mer om effekterna.

Metodboken inspirerar till utveckling

Metodboken är tänkt att inspirera kommuner, myndigheter och RFS lokalföreningar att gemensamt arbeta med utvecklingsområdena: rekrytering, kompetensstöd, uppmuntran, mål och uppföljning. Läs mer om utvecklingsområdena här.

Metodboken kan användas som en självinstruerande hjälpreda.

Slutrapport som fördjupar

Projektets slutrapport “Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag” kan användas som ett komplement till metodboken för en mer utförlig beskrivning av projektet.

Gör beställning

Beställ metodbok och slutrapport här

De går också att ladda ner som pdf:

Ladda ner metodboken här (pdf 2MB)

Ladda ner slutrapporten här (pdf 5MB)

Mejla till info@rfs.se eller ring 08-556 068 30 om du har frågor.