Kunskapsbank

Kunskapsbank

Om arbetsgivaravgifter och skulder till Kronofogden

Ibland kan det uppstå problem med inbetalning av arbetsgivaravgifter till Skatteverket när en huvudman har skulder till Kronofogden. Läs hur det fungerar i en text framtagen av RFS volontärjurist Alexandra.


Det som kan hända är att huvudmannen blir skyldig Skatteverket pengar på grund av att saldot på skattekontot, inbetalt för att täcka arbetsgivaravgifter redan dragits av Kronofogden. Huvudmannen tvingas då inbetala arbetsgivaravgiften ännu en gång vilket kan vara svårt på grund av begränsade inkomster.

I Skatteverkets broschyr Information till god man och förvaltare (SKV 315-10) finns bra information om hur huvudmannens arbetsgivaravgifter och skatt hanteras. Ladda ner den här

I detta dokument utreder RFS volontärjurist Alexandra frågan (pdf)