Kunskapsbank

Kunskapsbank

Tips vid distansavtal och telefonförsäljning

Vad kan god man och förvaltare göra när huvudmannen ingått avtal med telefonförsäljare? Kanske har huvudmannen inte förstått vad den tacka ja till, eller inte ens förstått att de ingått avtalet. RFS volontärjurist Linda Martinsson har skrivit en text om vad som gäller rent juridisk kring frågan.


Ladda ner Linda Martinssons text som pdf

Här är en sammanfattning av texten

Rent juridiskt är det svårt med distansavtal och telefonförsäljning. Gode män tvingas vara vaksamma och kan i bästa fall tillsammans med huvudmannen utnyttja ångerrätten som framgår av distansavtalslagen. Som god man har man då 14 dagar på sig att meddela försäljaren att huvudmannen har ändrat sig. Det absolut bästa är att verka för att minimera riskerna för att huvudmannen blir kontaktad av försäljare t.ex. genom att registera telefonnumret i spärregister som NIX.

Bra åtgärder

  • Om huvudmannen har ingått ett distansavtal eller risken för detta bedöms som hög kan följande åtgärder och tips underlätta för den gode mannen:
  • Om möjligt, prata med huvudmannen om detta, vilka risker som finns och vilka avtal man kan tänka sig vara intresserade av. Man kan även komma överens om att huvudmannen, när försäljare ringer, ska be att försäljaren återkommer när den gode mannen kan vara med så att man tillsammans kan bedöma om det är en bra idé att teckna ett avtal.
  • Anmäl huvudmannens telefonnummer till spärregistret NIX.
  • Det finns olika appar som kan göra det lättare för huvudmannen att identifiera vem som är telefonförsäljare och även blockera sådana samtal. Se t.ex. appar som Eniro, Truecaller – Nummerpresentatör och Varningsinfo. Läs gärna om fler tips här
  • Om huvudmannen redan ingått i ett avtal – undersök när avtalet ingicks och om det fortfarande finns en möjlighet att utnyttja ångerrätten. Om en sådan möjlighet finns ring och mejla gärna omgående till företaget som står bakom produkten eller tjänsten och meddela att man behöver utnyttja ångerrätten. Be gärna om namnet och telefonnummer till den anställde man pratar med, samt en skriftlig bekräftelse på att avtalet är upphävt.
  • Om tiden för ångerrätt har löpt ut, ring till företaget ändå och förklara omständigheterna och se om de kan tänka sig att häva avtalet ändå. Om företaget inte vill häva avtalet – fråga om det går att omförhandla till något som är mer fördelaktigare för huvudmannen.
  • Man kan alltid ringa konsumentrådgivaren i kommunen eller konsumentverket för att se om de kan vara behjälpliga på något sätt. Se gärna mer på Konsumentverkets hemsida och på Hallå Konsuments hemsida
  • Om man upptäcker att huvudmannen fått en faktura för en tjänst eller produkt som verkar felaktig bör man bestrida fakturan.