Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Om Vardagsekonomi

Studiecirkeln Vardagsekonomi riktar sig till personer på häkte och anstalt. Syftet är att få deltagaren att fundera över sin ekonomi och lära sig metoder för att påverka sin ekonomi.


Studiecirkeln kan anpassas efter målgruppens behov på aktuell anstalt eller häkte. Information ges på ett lättillgängligt sätt i samtalsform, varvat med frågesport och praktiska övningar. Mellan träffarna får deltagarna övningsuppgifter.

RFS kommer att utbilda cirkelledare i lokalföreningarna. Föreningar där efterfrågan finns från anstalt eller häkte prioriteras. Cirkelledare är kostnadsfri för verksamhetsstället, fika och eventuellt papper och pennor står Kriminalvården för lokalt.

Cirkelns uppbyggnad

Cirkeln är uppdelad på dessa träffar, se nedan. Det handlar om tre till fyra tillfällen om 3x 45 min.

  • Mina pengar – hur använder jag mina pengar och hur kan jag använda motkrafter
  • Framtidsplan – alla gör en hushållsbudget och en framtidsplan för sin ekonomi
  • Stöd och trygghet – hur fungerar trygghetssystemet och skuldsanering
  • Vid den fjärde träffen får deltagarna träffa en budget- och skuldrådgivare.

Resultat

Under våren 2018 prövade RFS studiecirkeln Vardagsekonomi på två anstalter och ett häkte. Utvärderingen visade att flertalet deltagare under cirkelns gång börjat fundera över sin ekonomiska situation och upprättat en plan för att gå vidare, ungefär hälften hade även börjat vidta åtgärder.

Citat från deltagarnas utvärderingar:

”Lärorikt, bra överblick över många ”ämnen”, ett antal aha-upplevelser, även fått felaktiga uppfattningar om eko rättade.”

”Att det är bra att be om hjälp, ställa frågor och att det går att hitta lösningar.”

”Fick bättre kunskap om ekonomi, använda bra verktyg för att göra framgång inom ekonomi.”

”Spännande att byta tankar och erfarenheter.”

”Att jag uppmärksammade min ekonomiska situation, alltså att jag ska skärpa till mig när det kommer till budget, sparande och att köpa viktiga saker först.”

Om du är intresserad av att bli cirkelledare, läs mer här