Om RFS

Om RFS

Så är RFS organiserat

RFS leds av förbundsstyrelsen. Det dagliga arbetet drivs av kansliet och leds av förbundssekreteraren.


Förbundsstyrelse, valberedning, beredningsutskott och revision väljs av årsmötet. Läs mer om de olika förtroendeuppdragen till vänster.

Det är lokalföreningarna inom RFS som nominerar kandidater till förtroendeposterna. Läs mer om att nominera kandidater till årsmötet.

RFS dokument
Årsmötesprotokoll 2022
Årsredovisning 2021
Uppförandekod

Här kommer du i kontakt med RFS kansli.