Så är RFS organiserat

Om RFS

Om RFS

Så är RFS organiserat

RFS leds av förbundsstyrelsen. Det dagliga arbetet drivs av kansliet och leds av förbundssekreteraren.


Förbundsstyrelse, valberedning, beredningsutskott och revision väljs av årsmötet. Läs mer om de olika förtroendeuppdragen till vänster.

Det är lokalföreningarna inom RFS som nominerar kandidater till förtroendeposterna. Läs mer om att nominera kandidater till årsmötet.

RFS styrdokument

Verksamhetsberättelse 2022Verksamhetsplan med budget 2023
Treårsplan RFS 2023-2025
Arvodes och ersättningsreglemente 2023

Årsredovisning 2022
Uppförandekod
Finansierings- och insamlingspolicy

Här kommer du i kontakt med RFS kansli.

Om RFS

Om RFS