Kunskapsbank

Kunskapsbank

Vad ställföreträdare kan göra vid assistansersättning

Har du frågor vad som gäller kring just ställföreträdare och underskrift på heder och samvete och vad som kan ingå i ditt uppdrag i redovisningen till Försäkringskassan? På Försäkringskassans hemsida finns uppdaterad information där du kan läsa mer vad som gällande assistansersättning.

Till Försäkringskassans hemsida