Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

God man till ensamkommande barn

Alla ensamkommande barn ska tilldelas en god man. Det är överförmyndaren i kommunen som rekryterar gode män och kontrollerar att uppdragen sköts som de ska.


I Sverige ska alla barn upp till 18 års ålder ha en vårdnadshavare. Alla ensamkommande barn tilldelas en god man som blir tillförordnad vårdnadshavare och förmyndare för barnet. När barnet gett sig till känna i en kommun ska överförmyndaren så snart som möjligt utse en god man för barnet. Barnet ska, om det är möjligt, få tycka till om den tilltänkta gode mannen. Uppdraget god man för ensamkommande barn regleras av lagen om god man för ensamkommande barn samt av föräldrabalken.

Överförmyndaren i kommunen ansvarar för tillsyn av gode män. Kontinuerligt lämnar god man in en redovisning till överförmyndaren och redogör för vilka insatser som gjorts, vilka myndighetskontakter som tagits och vilka bidrag som ansökts om för barnets räkning.

Som frivillig har den gode mannen en unik möjlighet att agera oberoende i kontakten med myndigheter. Att vara god man är ett ideellt uppdrag. God man har rätt till arvode samt ersättning för utgifter som uppstår för att utföra uppdraget.

Se Min rätt – Din rolls filmer om god man för ensamkommande barn

Överförmyndaren rekryterar

Överförmyndare är den kommunala myndighet som ansvarar för rekrytering och tillsyn av gode män. Överförmyndaren ansvara för att gode män och förvaltare erbjuds utbildning. De kan också arrangera föreläsningar och temakvällar tillsammans med RFS och lokalföreningen.

Läs mer om vad en god man för ensamkommande barn ska göra eller inte i Min rätt – Din rolls skrifter.