Medlemsservice

Medlemsservice

Ansvarsförsäkring för gode män och förvaltare

Som god man och förvaltare har du ett stort ansvar. Det är därför en god idé att teckna RFS ansvarsförsäkring som gäller i uppdraget.


Vem kan teckna försäkringen?

RFS ansvarsförsäkring kan tecknas av gode män och förvaltare som är medlem i en lokalförening inom RFS. Även medlemmar som har uppdrag som god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare kan teckna den.

Varför behövs ansvarsförsäkringen?

Försäkringen har tagits fram för att det hittills inte funnits något försäkringsskydd som ersätter de skadeståndsanspråk som huvudmannen kan ställa mot sin gode man. Eftersom det är huvudmannen som är den gode mannens arbetsgivare gäller varken kommunens försäkringar eller den hemförsäkring du kanske har som privatperson. Ett felaktigt beslut eller en bortglömd faktura kan få stora konsekvenser och du kan bli stämd. Då måste du som ansvarig betala med eget kapital.

Vad kan försäkringen täcka?

Ansvarsförsäkring kan ge ersättning om gode mannen eller förvaltaren blir utsatt för skadeståndsanspråk. Det kan handla om att gode mannen glömt att söka ett bidrag, en försäkring som inte blivit betald eller något annat som gjort att huvudmannen fått en ekonomisk skada. Vid tvister kan försäkringen behöva täcka ersättning för arvode till juridiskt ombud, expeditionskostnader i domstol och rättegångskostnader som den försäkrade annars själv skulle få betala till motparten.

Efterskydd

Nu har RFS ansvarsförsäkring för gode män och förvaltare utökats till att omfatta efterskydd. Från den 2 maj 2022 gäller att du som redan har tecknat försäkringen nu har efterskydd i din försäkring. Efterskydd innebär att du har en retroaktiv försäkring för 3 år efter att du har haft sista uppdraget och har avslutat försäkringen.

Information om efterskydd

Vad är självrisken?

Självrisken när det gäller rättsskydd är 20 procent av skadekostnaden, lägst 8 000 kronor.

Självrisken vid förmögenhetsskada är 2 000 kronor.

Vill du teckna försäkringen?

Vänd dig till din lokala RFS-förening och teckna ansvarsförsäkringen. Försäkringen tecknas enskilt och kostar 220 kronor per medlem och år (för period 2024).

Information för RFS lokalföreningar om rutiner kring hantering av ansvarsförsäkring för sina medlemmar

Har du frågor om försäkringen?

Frågor om försäkringen besvaras av Söderberg & Partners, fredrik.stahlberg@soderbergpartners.se
telefon: 026-615100 eller 070-1096900.

Ladda ner försäkringsbevis för 2024

Villkor

https://www.alands.se/vara-forsakringsvillkor/forsakring-ren-formogenhetsskada

https://www.alands.se/vara-forsakringsvillkor/kombinerad-foretagsforsakring