Medlemsservice

Medlemsservice

Öppna upp föreningen för alla frivilliga samhällsarbetare

RFS strävar sedan flera år efter att alla föreningar ska välkomna alla uppdragstagare men det är inte längre ett krav för medlemskap.


Alla de lagreglerade frivilliguppdrag som finns inom ramen för RFS har en gemensam kärna, viljan att göra gott och finnas till för en utsatt medmänniska. Oavsett uppdragstyp uppstår ofta samma frågeställningar kring uppdragen och liknande behov av stöd och uppmuntran föreligger i alla uppdrag.
Genom att omfatta alla de lagreglerade frivilliguppdragen kan föreningen bli en starkare röst gentemot myndigheter. Inte bara för att de ökar i antal, utan också för att de nu har kompetens inom flera områden och på så sätt kan få myndigheterna att ge föreningen ett bättre stöd.

Förbundsstyrelsen förtydligar RFS fortsatta arbete så här:

  • Förbundets viljeyttring är fortsatt att alla föreningar ska sträva efter att välkomna alla uppdragstagare men att detta inte är ett tvång för medlemskap.
  • De föreningar som inte är öppna för alla uppdragstagare måste betala självkostnadspris för service och deltagande vid konferenser.
  • Alla föreningar får delta utan kostnad på årsmötet men att övriga arrangemang och resa i samband med årsmöte och konferens betalas av de föreningar som inte är öppna.
  • De föreningar som öppnat upp men ännu inte bytt namn och som kan visa på ett aktivt arbete för att välkomna nya grupper får tillgång till gratis service och konferenser.

Tips för nyöppnade föreningar – skapa lokalt samarbete

I det här dokumentet finns tips för hur föreningar som nyligen öppnat upp för alla lagreglerade frivilliguppdrag kan skaffa kunskap om de nytillkomna uppdragen. Här finns förslag på vilket stöd och innehåll i föreningen som kan locka de olika uppdragstyperna.

Här beskrivs även vad som kan vara bra att tänka när samarbete med de lokala myndigheterna ska startas upp och vad som krävs för att det ska upprätthållas.

Ladda ner dokumentet

Kontakta RFS