Medlemsservice

Medlemsservice

Frivilliga samhällsarbetare på uppdrag

Läs hur det kan vara att ha ett lagreglerat frivilliguppdrag.


“Hon har så mycket att ge”

Tina Velander är 69 år och har varit kontaktperson för 83-åriga Birgitta i fyra år. De har blivit goda vänner och delar bland annat det stora intresset för böcker.

“Hon har så mycket att ge”


Anders är en stigfinnare

Anders Nyhlén är lekmannaövervakare för unga vuxna i Söderköping. Genom att berätta om egna erfarenheter visar han att förändring är möjlig. Han beskriver sig som en dörröppnare för sina klienter – eller stigfinnare.

Anders är en stigfinnare


Kontaktperson: “Jag har alltid haft intresse för människor”

Att bryta ensamhet och hjälpa till att knäcka sociala koder kan vara en del av uppdraget som kontaktperson. För Ismet och Ismir Hadziz, har det nästan blivit lite av en livsstil att vara kontaktperson.

Kontaktperson: “Jag har alltid haft intresse för människor”


“Vi har utvecklats tillsammans”

Glädjen i att möta och lyssna på andra människor är Gösta Eklunds drivkraft som god man och förvaltare.

“Vi har utvecklats tillsammans”


Rutinerade besökare stödjer nya

Varje söndag får häktet Jönköping besök av två personer ur Jönköpings övervakarförenings besöksgrupp. Läs hur nya deltagare i besöksgruppen introduceras genom ett slags mentorskap.

Rutinerade besökare stödjer nya


Frivilliga som fortsätter följa barnet

Kenneth Pettersson och Carina Wendelsson är gode män för ensamkommande barn. För dem blir det ofta naturligt att fortsätta att följa barnen, både som särskilt förordnad vårdnadshavare när de fått uppehållstillstånd och efter 18-årsdagen.

Frivilliga som fortsätter följa barnet


“Man kan uppnå det man vill”

– Vissa vill verkligen snacka, berättar Isuf Topilla. De har väntat på oss och saknar oss. Man ser direkt vilka som söker kontakt. Han ingår i en besöksgrupp som varje vecka besöker Anstalten Halmstad.

“Man kan uppnå det man vill”