Kunskapsbank

Kunskapsbank

Vart vänder man sig för att anmäla det som är fel?

Felaktig behandlig eller felaktigt bemötande kan anmälas.


Om någon begår brott mot din huvudman kan ni tillsammans göra en polisanmälan. Din huvudman kan råka ut för ett bemötande som kränker eller skadar honom eller henne. Då är det viktigt att känna till vart man kan vända sig. En anmälan kanske inte alltid leder till förbättringar för hvudmannen men det minskar risken för att någon råkar ut för samma sak igen.

 • Felaktig handläggning hos myndigheter anmäls hos Justitieombudsmannen (JO). Läs mer och ladda ner blankett från jo.se, öppnas i nytt fönster
 • Systemfel hos myndigheter anmäls till Justitieombudsmannen (JO) eller Justitiekanslern (JK). Överförmyndarverksamheten anmäls till ansvarig länsstyrelse.
 • Fel i verksamhet enligt LSS eller socialtjänstlagen anmäls till IVO. IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning.
  www.ivo.se
 • Diskriminering anmäls hos Diskrimineringsombudsmannen (DO). Ladda ner anmälningsblankett från do.se, öppnas i nytt fönster.
 • Fel behandling, dålig vård eller bemötande i sjukvården anmäls till IVO. IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt äver hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning. www.ivo.se
 • Missförhållande som drabbat en enskild anmäls till IVO. IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt äver hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning.
 • Skada på grund av felaktig vård anmäls till patientnämnden i huvudmannens län. Du kan läsa mer här
 • Den som blivit utsatt för allvarlig skada eller utsatt för allvarliga risker i hälso- och sjukvården kan anmäla det till Socialstyrelsen, en så kallad lex Maria-anmälan.
 • Vid skada på grund av läkemedel kontaktar du Läkemedelsförsäkringen