Frivilliguppdragen

Frivilliguppdragen

Andelen biträdande övervakare har minskat de senaste åren, samtidigt som behovet av frivilliginsatsen varit fortsatt stort. Kriminalvården har därför beslutat att genomföra en satsning på biträdande övervakare mellan 2021 och 2023.


Vad innebär satsningen?

Tanken är att landets frivårdskontor enhetligt ska jobba med frågan, liksom att arbetet ska vara rättssäkert och att klienter ska få ta del av insatsen på ett kvalitativt sätt.  Målen handlar både om att öka användningen av biträdande övervakare och att utveckla arbetssätten inom kriminalvården. En grundpelare är att det finns en samsyn om att biträdande övervakare är en viktig insats i det återfallsförebyggande arbetet. En del av satsningen handlar därför om att öka kunskapen om biträdande övervakare och deras roll som samverkanspart. Det ska bland annat göras genom workshops, webbinarier och kunskapsmaterial inom Kriminalvården.

Enligt de nya nationella målen ska 60 procent av alla klienter ha en biträdande övervakare år 2023. För de klienter som har låg återfallsrisk är målet 100 procent. Det är en stor ökning – tidigare har andelen varierat från en till femtio procent i olika delar av landet. Detta innebär också att många biträdande övervakare behöver rekryteras. För att nå dithän vill Kriminalvården synliggöra uppdraget på nationell nivå, liksom i högre grad samarbeta med civilsamhället. Till exempel står det i deras handlingsplan att de ska samarbeta med RFS.

Läs mer:


Samarbete mellan RFS och Kriminalvården

RFS välkomnar Kriminalvårdens satsning på biträdande övervakare. Därför arbetar vi tillsammans med myndigheten för att utveckla och synliggöra rollen. Bland annat genomförs en så kallad frivårdsturné, där RFS lokalföreningar förs samman med frivårdskontor ute i landet. Detta för att informera om biträdande övervakares behov i uppdraget, men också för att bolla idéer och lösningar tillsammans.

Läs mer:

RFS bedriver också utbildningen Vardagsekonomi, som riktar sig till häktes- och anstaltsbesökare och biträdande övervakare. Syftet med utbildningen är att biträdande övervakare ska få tillgång till övningar och verktyg för att på ett enkelt och motiverande sätt prata vardagsekonomi med sin klient. Tanken är också att de RFS-medlemmar som har gått utbildningen ska kunna hålla den för andra biträdande övervakare inom frivården – ett initiativ som Kriminalvården stöttar.

Läs mer:


Hur kan RFS lokalföreningar bidra i satsningen? Klicka här för att läsa mer