2021-12-01 | Nyheter och reportage

“Fler biträdande övervakare ska in i systemet”

Just nu genomför Kriminalvården en omfattande satsning på biträdande övervakare. Under årets Hagabergskonferens, som riktar sig till biträdande övervakare och häktes- och anstaltsbesökare, berättade Märta Frank från RFS mer om vad satsningen innebär.

Satsningen på biträdande övervakare gäller åren 2021–2023. Under den perioden ska andelen av Kriminalvårdens klienter som tilldelas biträdande övervakare bli betydligt större än tidigare. Målet är att hela 60 procent av klienterna ska ha en biträdande övervakare år 2023.

Märta Frank, ombudsman kriminalvårdsområdet, RFS.

– Det är en otroligt hög siffra. Tidigare har andelen varierat i olika delar av landet, från någon enstaka procent till runt 50 procent. Nu vill alltså Kriminalvården jobba på ett mer likvärdigt sätt överallt. Det innebär betydligt fler biträdande övervakare i systemet och att vi borde kunna fånga upp många av dem i RFS, konstaterar Märta.

Bland de klienter som bedöms ha en låg återfallsrisk är målet att 100 procent ska ha en biträdande övervakare. Dessa klienter träffar bara frivården var åttonde vecka, vilket innebär att den biträdande övervakaren får en väldigt viktig och stödjande roll.

– RFS rekrytering av biträdande övervakare kan framför allt ske genom en tät och bra kontakt med frivården, som faktiskt träffar dem. Vi kan också nätverka på frivårdens utbildningar och sprida vårt informationsmaterial på platser där de biträdande övervakarna rör sig, konstaterade deltagarna vid konferensen.

Positiv respons från medlemmarna

Mats Einestam från Örebro Frivilliga samhällsarbetare tycker att satsningen är toppen, men att det också är viktigt att det blir kvalitet i utförandet.

– Biträdande övervakare är visserligen ett komplement till frivården, men det måste samtidigt vara kvalitetssäkrat med utbildning och information.

Siv Larsson från Gotlands Frivilliga samhällsarbetare gillar också satsningen men tycker att det krävs en rejäl informationsinsats inom RFS för att kunna rekrytera fler biträdande övervakare.

– Under alla år som Kriminalvården inte prioriterade oss kände man på något sätt att man inte behövdes. Nu när de har insett värdet av biträdande övervakare måste vi bli bra på att lyfta och informera om det inom RFS, för att exempelvis få dem som är gode män att få upp ögonen för uppdraget.


2024-06-24

Nyheter och reportage

Vill du lära känna våra medlemmar?

Det vill nämligen vi, för oss som förbund är det viktigt att löpande lyssna in medlemmar, såväl via lokalföreningarna och alla de medlemmar som de möter den vägen, men viktigast är nästan de medlemsundersökningar vi gör regelbundet, och här kommer...

Läs hela inlägget


2024-06-24

Nyheter och reportage

Sommarstängt på kansliet

RFS kansli håller sommarstängt från den 24 juni till den 12 augusti (vecka 26-32). När vi har sommarstängt tar vi inte emot besök, har växeln stängd och svarar endast på ett fåtal mail. Övriga frågor kommer vi att återkomma till...

Läs hela inlägget


2024-06-07

Nyheter och reportage

RFS summerar Socialrättsdagen 2024

Framtidshopp, kunskap, samarbete Om man kort ska summera Socialrättsdagen 2024 så är det med ledorden ”framtidshopp, kunskap, och samarbete”. Samtliga talare från chefsåklagare, jurist, forskare, socialtjänstminister, socialpedagog och representanter från Socialstyrelsen och Skolverket pratade alla om behovet av ett samarbete i...

Läs hela inlägget