2021-12-01 | Nyheter och reportage

“Fler biträdande övervakare ska in i systemet”

Just nu genomför Kriminalvården en omfattande satsning på biträdande övervakare. Under årets Hagabergskonferens, som riktar sig till biträdande övervakare och häktes- och anstaltsbesökare, berättade Märta Frank från RFS mer om vad satsningen innebär.

Satsningen på biträdande övervakare gäller åren 2021–2023. Under den perioden ska andelen av Kriminalvårdens klienter som tilldelas biträdande övervakare bli betydligt större än tidigare. Målet är att hela 60 procent av klienterna ska ha en biträdande övervakare år 2023.

Märta Frank, ombudsman kriminalvårdsområdet, RFS.

– Det är en otroligt hög siffra. Tidigare har andelen varierat i olika delar av landet, från någon enstaka procent till runt 50 procent. Nu vill alltså Kriminalvården jobba på ett mer likvärdigt sätt överallt. Det innebär betydligt fler biträdande övervakare i systemet och att vi borde kunna fånga upp många av dem i RFS, konstaterar Märta.

Bland de klienter som bedöms ha en låg återfallsrisk är målet att 100 procent ska ha en biträdande övervakare. Dessa klienter träffar bara frivården var åttonde vecka, vilket innebär att den biträdande övervakaren får en väldigt viktig och stödjande roll.

– RFS rekrytering av biträdande övervakare kan framför allt ske genom en tät och bra kontakt med frivården, som faktiskt träffar dem. Vi kan också nätverka på frivårdens utbildningar och sprida vårt informationsmaterial på platser där de biträdande övervakarna rör sig, konstaterade deltagarna vid konferensen.

Positiv respons från medlemmarna

Mats Einestam från Örebro Frivilliga samhällsarbetare tycker att satsningen är toppen, men att det också är viktigt att det blir kvalitet i utförandet.

– Biträdande övervakare är visserligen ett komplement till frivården, men det måste samtidigt vara kvalitetssäkrat med utbildning och information.

Siv Larsson från Gotlands Frivilliga samhällsarbetare gillar också satsningen men tycker att det krävs en rejäl informationsinsats inom RFS för att kunna rekrytera fler biträdande övervakare.

– Under alla år som Kriminalvården inte prioriterade oss kände man på något sätt att man inte behövdes. Nu när de har insett värdet av biträdande övervakare måste vi bli bra på att lyfta och informera om det inom RFS, för att exempelvis få dem som är gode män att få upp ögonen för uppdraget.


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget