2021-12-01 | Nyheter och reportage

“Fler biträdande övervakare ska in i systemet”

Just nu genomför Kriminalvården en omfattande satsning på biträdande övervakare. Under årets Hagabergskonferens, som riktar sig till biträdande övervakare och häktes- och anstaltsbesökare, berättade Märta Frank från RFS mer om vad satsningen innebär.

Satsningen på biträdande övervakare gäller åren 2021–2023. Under den perioden ska andelen av Kriminalvårdens klienter som tilldelas biträdande övervakare bli betydligt större än tidigare. Målet är att hela 60 procent av klienterna ska ha en biträdande övervakare år 2023.

Märta Frank, ombudsman kriminalvårdsområdet, RFS.

– Det är en otroligt hög siffra. Tidigare har andelen varierat i olika delar av landet, från någon enstaka procent till runt 50 procent. Nu vill alltså Kriminalvården jobba på ett mer likvärdigt sätt överallt. Det innebär betydligt fler biträdande övervakare i systemet och att vi borde kunna fånga upp många av dem i RFS, konstaterar Märta.

Bland de klienter som bedöms ha en låg återfallsrisk är målet att 100 procent ska ha en biträdande övervakare. Dessa klienter träffar bara frivården var åttonde vecka, vilket innebär att den biträdande övervakaren får en väldigt viktig och stödjande roll.

– RFS rekrytering av biträdande övervakare kan framför allt ske genom en tät och bra kontakt med frivården, som faktiskt träffar dem. Vi kan också nätverka på frivårdens utbildningar och sprida vårt informationsmaterial på platser där de biträdande övervakarna rör sig, konstaterade deltagarna vid konferensen.

Positiv respons från medlemmarna

Mats Einestam från Örebro Frivilliga samhällsarbetare tycker att satsningen är toppen, men att det också är viktigt att det blir kvalitet i utförandet.

– Biträdande övervakare är visserligen ett komplement till frivården, men det måste samtidigt vara kvalitetssäkrat med utbildning och information.

Siv Larsson från Gotlands Frivilliga samhällsarbetare gillar också satsningen men tycker att det krävs en rejäl informationsinsats inom RFS för att kunna rekrytera fler biträdande övervakare.

– Under alla år som Kriminalvården inte prioriterade oss kände man på något sätt att man inte behövdes. Nu när de har insett värdet av biträdande övervakare måste vi bli bra på att lyfta och informera om det inom RFS, för att exempelvis få dem som är gode män att få upp ögonen för uppdraget.


2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget