2021-12-14 | Nyheter och reportage

”Som att återskapa relationen med en gammal vän”

Nu är årets frivårdsturné slut.  Av de 33 frivårdkontor som finns i landet har RFS träffat 16 av dem.
– Samarbete kommer inte av sig självt, utan bottnar i ett engagemang hos människor som ser till att samverka, säger RFS kriminalvårdsombudsman Märta Frank.

Märta Frank är nöjd över vad frivårdsturnén uppnått.

Målet med turnén, som pågått sedan april i år, har varit att öka samarbetet mellan RFS lokalföreningar och frivårdskontoren, liksom att skapa en arena för erfarenhets- och idéutbyte. Mål som Märta Frank tycker har uppnåtts under året.

– Flera frivårdskontor och lokalföreningar har kontaktat varandra för samarbete efteråt. Handläggare från frivården har också berättat att de uppskattat tipsen gällande rekrytering av biträdande övervakare, och menat att det blivit tydligare vad RFS erbjuder med medlemskapet.

Utöver mötena med de 16 frivårdskontoren har RFS också samverkat med 28 av dem. Bland annat genom att ha samtal med handläggare och biträdande övervakare på telefon eller digitalt.

– Även detta är för att informera om RFS och närmsta lokalförening, liksom att prata om rekrytering av, och utbildning för, biträdande övervakare. Det är som ett första steg att lära känna varandra och presentera oss för vidare samverkan.

Vilka lärdomar drar du av erfarenheterna hittills?

– Det har varit väldigt nyttigt, både för att sprida information om RFS och för att skapa relationer. Kriminalvården och RFS har samarbetat på olika sätt sedan förbundet bildades 1968, men ibland behövs en påminnelse om vår långvariga historia och att vi behöver hitta nya sätt att arbeta tillsammans på, säger Märta Frank och fortsätter:

– Frivårdsturnén har varit som att återskapa relationen med en gammal vän. Boka möten, träffas, diskutera och hitta gemensamma vägar framåt.

Märta Frank tillsammans med frivården Fridhemsplan.
Viktigt med långsiktiga relationer

Kriminalvården genomför just nu en treårig satsning med målet att höja andelen klienter med biträdande övervakare till 60 procent.

– Det är höga ambitioner, och det ger oss på RFS möjligheten att värva flera medlemmar, säger Märta Frank.

För att lyckas med det gäller det att skapa relationer som håller, tror hon.

– Får vi dem att trivas med uppdragen och som medlemmar i RFS vill de fortsätta. Därför gäller det att både frivården och RFS känner sina biträdande övervakare, så att vi behåller den gemensamma kompetens som finns, säger hon.

Men utöver relationsskapandet, tror Märta Frank att samarbete är vägen framåt. Planen för 2022 är därför att fortsätta turnén och träffa resten av landets frivårdskontor.

– Samarbete kommer inte av sig självt, utan bottnar i ett engagemang hos människor som ser till att samverka i sina organisationer och myndigheter, säger hon.


2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget