2021-06-23 | Nyheter och reportage

”Gemensamt kan vi skapa mer kvalité”

Nu är RFS frivårdsturné igång. De första mötena hölls digitalt med frivården i Gävle och Södertörn i Stockholm, men också på plats med frivården Fridhemsplan.
– Det var roligt att ses och intressant att reflektera kring biträdande övervakare tillsammans. Jag hoppas det ska förstärka känslan av att vi är på väg åt samma håll, säger Märta Frank, RFS ombudsman inom kriminalvårdsområdet.

Frivårdsturnén syftar bland annat till att föra samman frivårdskontoren med RFS lokalföreningar och att informera om biträdande övervakares behov i uppdraget. Förhoppningen är att fler biträdande övervakare ska organisera sig i RFS lokalföreningar och att frivården ska få fler aktiva och kvalitativa uppdragstagare över tid.

– Vi hoppas också på ökat samarbete mellan lokalföreningar och frivården med gemensamma utbildnings- och rekryteringsträffar ute i landet, säger Märta Frank.

Märta Frank, kriminalvårdsombudsman, RFS.

De första mötena gjordes digitalt med frivården i Gävle och Södertörn i Stockholm och på plats med frivården Fridhemsplan i Stockholm. Innan frivårdsturnén har Märta Frank och Thomas Karlsson, studieansvarig RFS, också haft digitala uppstartsmöten med ett flertal frivårdskontor i Sverige.

– Alla har varit positiva till initiativet. Det är trevligt att ses och känslan är att vi drar åt samma håll. Det är ett uppsving från Kriminalvårdens sida att de satsar på biträdande övervakare så att fler klienter ska få ta del av insatsen. Det banar väg för att vi kan fortsätta skapa samarbetssätt mellan RFS och frivården. Då kan vi gemensamt skapa mer kvalité och mervärde för klienterna som har behov av insatsen. Frivården Gävle visade till exempel intresse för RFS utbildning Vardagsekonomi som ges till biträdande övervakare.

Hur har det fungerat att köra turnén digitalt?

– Det finns både plus och minus. Det är bra att vi kan träffa flera än om vi skulle åka runt fysiskt och genomföra mötena. Hittills har vi haft bra mottagande och goda diskussioner, överlag har det flutit på. Dock har det inneburit en del tekniska problem, och man missar för- och eftersnack i korridoren som ofta är bra för att ta in förväntningar och feedback. Men det har vi fått lösa det på andra sätt, säger Märta Frank.

Skärmdump från mötet med frivården Gävle och RFS lokalförening.

Till hösten fortsätter frivårdsturnén.

– Vi har flera kontor inbokade och ska boka in fler allteftersom. Då hoppas vi att fler lokalföreningar kan vara med digitalt och presentera sig.  Det upplägget hade vi med frivården Gävle och det fungerade väldigt bra. Lokalföreningen där kommer att fortsätta bistå frivården med information.

 

 


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget