2021-06-23 | Nyheter och reportage

”Gemensamt kan vi skapa mer kvalité”

Nu är RFS frivårdsturné igång. De första mötena hölls digitalt med frivården i Gävle och Södertörn i Stockholm, men också på plats med frivården Fridhemsplan.
– Det var roligt att ses och intressant att reflektera kring biträdande övervakare tillsammans. Jag hoppas det ska förstärka känslan av att vi är på väg åt samma håll, säger Märta Frank, RFS ombudsman inom kriminalvårdsområdet.

Frivårdsturnén syftar bland annat till att föra samman frivårdskontoren med RFS lokalföreningar och att informera om biträdande övervakares behov i uppdraget. Förhoppningen är att fler biträdande övervakare ska organisera sig i RFS lokalföreningar och att frivården ska få fler aktiva och kvalitativa uppdragstagare över tid.

– Vi hoppas också på ökat samarbete mellan lokalföreningar och frivården med gemensamma utbildnings- och rekryteringsträffar ute i landet, säger Märta Frank.

Märta Frank, kriminalvårdsombudsman, RFS.

De första mötena gjordes digitalt med frivården i Gävle och Södertörn i Stockholm och på plats med frivården Fridhemsplan i Stockholm. Innan frivårdsturnén har Märta Frank och Thomas Karlsson, studieansvarig RFS, också haft digitala uppstartsmöten med ett flertal frivårdskontor i Sverige.

– Alla har varit positiva till initiativet. Det är trevligt att ses och känslan är att vi drar åt samma håll. Det är ett uppsving från Kriminalvårdens sida att de satsar på biträdande övervakare så att fler klienter ska få ta del av insatsen. Det banar väg för att vi kan fortsätta skapa samarbetssätt mellan RFS och frivården. Då kan vi gemensamt skapa mer kvalité och mervärde för klienterna som har behov av insatsen. Frivården Gävle visade till exempel intresse för RFS utbildning Vardagsekonomi som ges till biträdande övervakare.

Hur har det fungerat att köra turnén digitalt?

– Det finns både plus och minus. Det är bra att vi kan träffa flera än om vi skulle åka runt fysiskt och genomföra mötena. Hittills har vi haft bra mottagande och goda diskussioner, överlag har det flutit på. Dock har det inneburit en del tekniska problem, och man missar för- och eftersnack i korridoren som ofta är bra för att ta in förväntningar och feedback. Men det har vi fått lösa det på andra sätt, säger Märta Frank.

Skärmdump från mötet med frivården Gävle och RFS lokalförening.

Till hösten fortsätter frivårdsturnén.

– Vi har flera kontor inbokade och ska boka in fler allteftersom. Då hoppas vi att fler lokalföreningar kan vara med digitalt och presentera sig.  Det upplägget hade vi med frivården Gävle och det fungerade väldigt bra. Lokalföreningen där kommer att fortsätta bistå frivården med information.

 

 


2021-07-09

Nyheter och reportage

RFS bjuder in justitieministern till möte

RFS har bjudit in justitieminister Morgan Johansson till ett samtal om hur frivilliga samhällsarbetare kan bidra i de lagreglerade uppdragen. Detta med anledning av den senaste tidens debatt om biträdande övervakare liksom utredningen Gode män och förvaltare – en översyn. Här...

Läs hela inlägget


2021-07-02

Nyheter och reportage

Ledare: En vår med stort engagemang

Nu när sommaren är här kan RFS blicka tillbaka på en späckad vår där förbundets och medlemmarnas engagemang för ett medmänskligare samhälle kommit till uttryck på många sätt. Till exempel har RFS för första gången genomfört en digital årsmöteskonferens, där alla...

Läs hela inlägget


2021-07-02

Nyheter och reportage

Sommarstängt på kansliet

RFS kansli håller sommarstängt från den 28 juni till den 15 augusti (vecka 26-32). När vi har sommarstängt tar vi inte emot besök, har växeln stängd och svarar endast på ett fåtal mail. Övriga frågor kommer vi att återkomma till...

Läs hela inlägget