2021-06-23 | Nyheter och reportage

”Gemensamt kan vi skapa mer kvalité”

Nu är RFS frivårdsturné igång. De första mötena hölls digitalt med frivården i Gävle och Södertörn i Stockholm, men också på plats med frivården Fridhemsplan.
– Det var roligt att ses och intressant att reflektera kring biträdande övervakare tillsammans. Jag hoppas det ska förstärka känslan av att vi är på väg åt samma håll, säger Märta Frank, RFS ombudsman inom kriminalvårdsområdet.

Frivårdsturnén syftar bland annat till att föra samman frivårdskontoren med RFS lokalföreningar och att informera om biträdande övervakares behov i uppdraget. Förhoppningen är att fler biträdande övervakare ska organisera sig i RFS lokalföreningar och att frivården ska få fler aktiva och kvalitativa uppdragstagare över tid.

– Vi hoppas också på ökat samarbete mellan lokalföreningar och frivården med gemensamma utbildnings- och rekryteringsträffar ute i landet, säger Märta Frank.

Märta Frank, kriminalvårdsombudsman, RFS.

De första mötena gjordes digitalt med frivården i Gävle och Södertörn i Stockholm och på plats med frivården Fridhemsplan i Stockholm. Innan frivårdsturnén har Märta Frank och Thomas Karlsson, studieansvarig RFS, också haft digitala uppstartsmöten med ett flertal frivårdskontor i Sverige.

– Alla har varit positiva till initiativet. Det är trevligt att ses och känslan är att vi drar åt samma håll. Det är ett uppsving från Kriminalvårdens sida att de satsar på biträdande övervakare så att fler klienter ska få ta del av insatsen. Det banar väg för att vi kan fortsätta skapa samarbetssätt mellan RFS och frivården. Då kan vi gemensamt skapa mer kvalité och mervärde för klienterna som har behov av insatsen. Frivården Gävle visade till exempel intresse för RFS utbildning Vardagsekonomi som ges till biträdande övervakare.

Hur har det fungerat att köra turnén digitalt?

– Det finns både plus och minus. Det är bra att vi kan träffa flera än om vi skulle åka runt fysiskt och genomföra mötena. Hittills har vi haft bra mottagande och goda diskussioner, överlag har det flutit på. Dock har det inneburit en del tekniska problem, och man missar för- och eftersnack i korridoren som ofta är bra för att ta in förväntningar och feedback. Men det har vi fått lösa det på andra sätt, säger Märta Frank.

Skärmdump från mötet med frivården Gävle och RFS lokalförening.

Till hösten fortsätter frivårdsturnén.

– Vi har flera kontor inbokade och ska boka in fler allteftersom. Då hoppas vi att fler lokalföreningar kan vara med digitalt och presentera sig.  Det upplägget hade vi med frivården Gävle och det fungerade väldigt bra. Lokalföreningen där kommer att fortsätta bistå frivården med information.

 

 


2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget