2021-03-12 | Nyheter och Reportage 2021

Kriminalvården satsar på biträdande övervakare

Andelen biträdande övervakare har minskat de senaste åren, samtidigt som behovet av frivilliginsatsen är fortsatt stort. Nu har Kriminalvården inlett ett arbete med en treårig handlingsplan för att vända trenden.  

Målet är att landets frivårdskontor enhetligt ska jobba med biträdande övervakare, men också att arbetet ska vara rättssäkert och att klienter ska få ta del av insatsen på ett kvalitativt sätt.

– Handlingsplanen innefattar både att öka användningen av biträdande övervakare och att utveckla arbetssätten. Tidigare har vi arbetat oenhetligt. Nu har alla frivårdskontor samma tydliga mål om vad de ska uppnå, säger Göran Hellström, senior handläggare på Kriminalvårdens huvudkontor.

Göran Hellström, Kriminalvården.

En del av satsningen handlar om öka kunskapen om biträdande övervakare och deras roll som samverkanspart. Det kommer bland annat göras genom workshops, webbinarier och kunskapsmaterial.

– Tanken är att de som deltar sedan ska sprida vidare informationen till sina kollegor. Vi vill visa vilken vinst det är med biträdande övervakare, att vi inte tjänar något på att göra allt jobb själva. De är ett komplement som kan förstärka vårt återfallsförebyggande arbete, säger han.

Som exempel nämner han biträdande övervakarens möjligheter att stötta klienten att komma tillbaka in i samhället, som att utöka sin fritid med olika aktiviteter.

– Civilsamhället är ett viktigt stöd i det. Det kan handla om att få hjälp med att söka jobb, lära sig hur det digitala fungerar och öva på de sociala färdigheterna.

Risknivå, liksom klientens behov, ska också vara vägledande i arbetet med handlingsplanen.

– Utvecklingsarbetet ska vara en hjälp för klienterna i förändringsprocessen. Behoven ser olika ut för varje klient, och det övar vi oss i att se. Vi utreder behov och risker, och skapar insatser utifrån det.

Samverkar med RFS

Sedan 2012 har andelen biträdande övervakare minskat. I synnerhet har det funnits en nedgång sedan 2016.

– Frivårdskontoren har olika förutsättningar. Vissa har helt monterat ned arbetet med biträdande övervakare och måste massrekrytera, medan andra regioner kommit en längre bit på väg.

 För att nå ut och rekrytera biträdande övervakare tror Göran Hellström att det behövs nationella informationsinsatser. Han ser också RFS som en viktig samverkansaktör i arbetet.

– Det handlar om att synliggöra uppdraget, och att röra oss i rätt riktning tillsammans. Då är samarbetet på såväl riksnivå som lokalt betydelsefullt. Lokalföreningarna skulle verkligen kunna bidra med det mer praktiska perspektivet i diskussioner tillsammans med frivården, säger han.

RFS stöttar Kriminalvårdens rekrytering av biträdande övervakare, och ska bland annat inleda en så kallad frivårdsturné i april.

– Tanken är att informera om biträdande övervakares behov i uppdraget, men också att föra samman frivårdskontoren med lokalföreningarna. Det finns ett behov av att få bolla idéer, och det fyller funktion att ha detta utbyte. Det blir som ett stöd, och genom diskussioner hoppas vi kunna hitta olika lösningar. Vi börjar med Gävle och kommer köra digitalt till en början, säger Märta Frank, RFS nya ombudsman inom kriminalvårdsområdet.

Märta Frank, ombudsman kriminalvårdsområdet, RFS.

En viktig del är att frivården är medveten om att RFS och lokalföreningarna finns, menar hon.

– Det finns ett relationsintresse. RFS kan hjälpa till med kvalitén på biträdande övervakare och få dem att ta sig an fler uppdrag och vara kvar över tid. Lokalföreningarna kan i sin tur få ut bra informationsbroschyrer via frivården, som gör biträdande övervakare intresserade av att bli medlemmar i RFS.

För att rekrytera biträdande övervakare tycker hon också att det finns en poäng i att gräva där man står.

– Om man känner till ett fall där samarbetet fungerat bra mellan frivårdsinspektör, klient och biträdande övervakare kan man kolla om den personen har tips om någon i sitt nätverk som skulle kunna ta uppdrag. Tipsar man någon man känner om att bli biträdande övervakare kan man sedan också stötta varandra i uppdraget, säger hon.

 

Fakta/Biträdande övervakare

En biträdande övervakare får den som dömts för brott till skyddstillsyn eller är villkorligt frigiven efter avtjänat fängelsestraff. Biträdande övervakare ska vara ett stöd för klienten under den pågående övervakningen. Det övergripande syftet med övervakningen är att förbygga återfall i brott. Frivården är den del av Kriminalvården som bland annat ansvarar för klienter som står under övervakning. Vid frivården finns en ansvarig frivårdsinspektör som tillsammans med klient och biträdande övervakare sätter upp konkreta mål för deras kontakt. Det kan handla om att biträdande övervakare ska följa med på möten hos myndigheter, vara ett stöd i att utveckla positiva sociala nätverk och hitta meningsfulla fritidsaktiviteter.

Läs mer om uppdraget:


2024-05-20

Nyheter och Reportage 2021

Hjälp att rösta i EU-valet

Snart är det dags för sommarens EU-val och alla som får rösta ska ha möjlighet gör det. Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge praktiska råd och hjälp för att rösta. Den 9 juni 2024 är det val till...

Läs hela inlägget


2024-04-24

Nyheter och Reportage 2021

RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson i SvD

Om jag behöver hjälp, hur vill jag att mina medmänniskor ska stötta mig? En relevant fråga att ställa till sig själv när vi tänker oss vilket samhälle vi själva vill ha. RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson intervjuades nyligen av Human Performance för...

Läs hela inlägget


2024-04-24

Nyheter och Reportage 2021

RFS medverkan i Trygghetsberedningens utredning

RFS har fått möjligheten att delta och ge inspel, utifrån vår kunskap och erfarenhet, i pågående utredning om återfallsbrottslighet. Samverkan i syfte att förebygga återfall i brott En parlamentariskt sammansatt kommitté i form av en trygghetsberedning ska, biträdd av sakkunniga och experter,...

Läs hela inlägget