2022-06-28 | RFS Intervjuer

Intervju med Jairo Correa – Om att vara kontaktperson för ett yngre barn

Den största fördelen med att arbeta med yngre barn är att det är betydligt enklare att komma nära och skapa en bärande relation med yngre barn. Äldre ungdomar har ofta mer komplicerade sociala problem och större misstro till en som representant för en myndighet. Yngre barn brukar besvara tillit och uppmärksamhet med mindre misstro, samt att man hinner fördjupa relationen mer och, förhoppningsvis, bygga en närmare relation då.

Jairo Correa har haft sitt nuvarande uppdrag sen september 2021. Uppdraget förmedlades av Barn och ungdomsenheten i hans kommun efter att Jairo kontaktat socialtjänsten och erbjudit sig att vara kontaktperson. Jairo har arbetat som fritidsledare de senaste 20 åren och fick sitt första uppdrag som kontaktperson 2009.

Jairos nuvarande uppdrag är det första med ett barn i de yngre tonåren, de tidigare har varit betydligt äldre. Den största utmaningen och kanske skillnaden mellan att vara kontaktperson åt yngre barn har varit kommunikationen och samarbetet med vårdnadshavare. Planering och kontakt sker oftast direkt med de äldre barnen, med väldigt lite eller ingen inblandning av vårdnadshavare.

”För vårdnadshavarna kan kontakmannaskapet uppfattas som en avlastning de erbjuds från socialen och kan ha svårt att förstå att kontaktmannaskapet är till för att skapa en vuxen relation för ungdomen, utanför hemmet. Att skapa en bärande relation och kanske en förebild, inte att underlätta tillvaron för de vuxna, även om det självklart bara är positivt om det blir så”.

Vad skulle du säga är det viktigaste att tänka på inför att ta sig an uppdrag med barn?

Det, i särklass viktigaste, är att man har klart för sig varför man vill ta sig an ett uppdrag som kontaktperson. Man måste veta att det bästa man kan få ut av det, är att skapa en bärande relation till en ungdom, som hen kanske kan använda sig av för att bemöta sina egna utmaningar, det är däri hjälpen ligger. Har man en föreställning om att man ska komma in i någons liv och “rädda” ett barn, så är det nog fel val. Sen bör man tänk på vad ett uppdrag kräver rent logistisk. Ett uppdrag kan vara flera år, det är inte som ett vanligt arbete, där man kan sluta och de anställer en ny. Barnet investerar känslor och tillit till dig, om relationen blir bärande och hen kommer påverkas negativt om man behöver avsluta uppdraget utan att barnet vill det. Så, man bör veta att man har några år att investera i uppdraget men man behöver förstå att uppdraget också kräver en del flexibilitet och tid från ens sida. Ofta måste man planera från vecka till vecka och vara redo att göra ändringar.

Man måste tycka om att umgås med ungdomar och kunna vara extremt professionell i ens roll. Som kontaktperson leder du ditt eget arbete och formar relationen ni skapar. Det finns inget utrymme för att kliva ur ens roll. Det underlättar även om man har mycket tålamod och är insatt i ungdomskultur.


2022-06-28

RFS Intervjuer

Intervju: Märta Frank – Om uppdraget som kontaktperson åt en tonåring

Temat för RFS nyhetsbrev nr 2 för 2022 är barnen och barnperspektivet. Därför har vi intervjuat Märta Frank som förutom att arbeta som ombudsman för kriminalvården på RFS kansli även är kontaktperson åt en tonårstjej. Från början var Märta mer inne...

Läs hela inlägget


2022-06-28

RFS Intervjuer

Ledare Nyhetsbrev Juni 2022

Som frivilliga samhällsarbetare kommer vi i kontakt med barn genom uppdragen kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man för ett barn. Vi kommer också i kontakt med barn eller barnperspektivet i uppdrag där barnets förälder är vår brukare....

Läs hela inlägget


2022-04-06

RFS Intervjuer

Erik Åhlin blir ny ombudsman för psykiatriområdet

Erik Åhlin blir ny ombudsman för psykiatriområdet. Erik har innan arbetat tillsammans med Elin Molander som ombudsman/projektledare i projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare. Hur kommer det sig att du ville ha tjänsten som ombudsman för psykiatriområdet? - Jag...

Läs hela inlägget