2022-06-28 | Nyheter och reportage 2022

Ledare Nyhetsbrev Juni 2022

Som frivilliga samhällsarbetare kommer vi i kontakt med barn genom uppdragen kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man för ett barn. Vi kommer också i kontakt med barn eller barnperspektivet i uppdrag där barnets förälder är vår brukare. I det här nyhetsbrevet får vi träffa RFS nya styrelseledamot Gunilla som har uppdragsansvar inom socialtjänstområdet och Märta som är kontaktperson åt en tonårstjej, några exempel på hur RFS stöttar barn.

Den gemensamma kärnan i de frivilliga samhällsarbetarnas uppdrag, att stödja en medmänniska i en utsatt situation, att känna till samhällets resurser och att veta vägarna för att nå fram till dem är lika aktuell för barn som för vuxna. Just nu gör kansliet en tillfällig satsning på barnfrågor som möjliggörs av att Socialstyrelsen tillskjutit extra medel för 2022. Min förhoppning är därför att när RFS återupptar verksamheten efter sommaren, så vi ha en ombudsman med uppdrag att arbeta med våra barnfrågor på plats på RFS kansli.

Det är inte så många barn från Ukraina som förordnas god man för ensamkommande barn som vi initialt förberedde oss för under våren. RFS har lanserat en översättning av broschyren Vad ska en god man hjälpa mig med? till ukrainska för att underlätta för barn som förordnas en god man och vi fortsätter dialogen med Sveriges Kommuner och Regioner och överförmyndarna om behovet av gode män. Vi tar också emot tips och idéer från våra medlemmar om hur RFS kan stötta i nuvarande situation.

I juni deltog RFS i SiS brukarråd där frågor som både gäller barn och vuxna klienter i SiS verksamhet lyfts upp. Denna gång var det framförallt barns och flickors situation på SiS som diskuterades då flickor med autism intellektuell funktionsnedsättning är särskilt utsatta och det råder platsbrist för denna grupp. SiS redogjorde för hur de försöker säkra kvalitén, tillsynsbehov, åtgärder för att komma till rätta med hot och våld och hur SiS arbetar för att skapa en meningsfull vardag för barnen.

På RFS kansli vill vi särskilt komma i kontakt med medlemmar som har uppdrag för barn och vi arbetar just nu med att planering av medlemsaktiviteter till hösten, varav några av dem kommer att ha barnperspektiv.

Joanna Graumann Walnestedt

Förbundssekreterare


2023-10-16

Nyheter och reportage 2022

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2022

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2022

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget