2022-06-28 | RFS nyhetsbrev

Ledare Nyhetsbrev Juni 2022

Som frivilliga samhällsarbetare kommer vi i kontakt med barn genom uppdragen kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man för ett barn. Vi kommer också i kontakt med barn eller barnperspektivet i uppdrag där barnets förälder är vår brukare. I det här nyhetsbrevet får vi träffa RFS nya styrelseledamot Gunilla som har uppdragsansvar inom socialtjänstområdet och Märta som är kontaktperson åt en tonårstjej, några exempel på hur RFS stöttar barn.

Den gemensamma kärnan i de frivilliga samhällsarbetarnas uppdrag, att stödja en medmänniska i en utsatt situation, att känna till samhällets resurser och att veta vägarna för att nå fram till dem är lika aktuell för barn som för vuxna. Just nu gör kansliet en tillfällig satsning på barnfrågor som möjliggörs av att Socialstyrelsen tillskjutit extra medel för 2022. Min förhoppning är därför att när RFS återupptar verksamheten efter sommaren, så vi ha en ombudsman med uppdrag att arbeta med våra barnfrågor på plats på RFS kansli.

Det är inte så många barn från Ukraina som förordnas god man för ensamkommande barn som vi initialt förberedde oss för under våren. RFS har lanserat en översättning av broschyren Vad ska en god man hjälpa mig med? till ukrainska för att underlätta för barn som förordnas en god man och vi fortsätter dialogen med Sveriges Kommuner och Regioner och överförmyndarna om behovet av gode män. Vi tar också emot tips och idéer från våra medlemmar om hur RFS kan stötta i nuvarande situation.

I juni deltog RFS i SiS brukarråd där frågor som både gäller barn och vuxna klienter i SiS verksamhet lyfts upp. Denna gång var det framförallt barns och flickors situation på SiS som diskuterades då flickor med autism intellektuell funktionsnedsättning är särskilt utsatta och det råder platsbrist för denna grupp. SiS redogjorde för hur de försöker säkra kvalitén, tillsynsbehov, åtgärder för att komma till rätta med hot och våld och hur SiS arbetar för att skapa en meningsfull vardag för barnen.

På RFS kansli vill vi särskilt komma i kontakt med medlemmar som har uppdrag för barn och vi arbetar just nu med att planering av medlemsaktiviteter till hösten, varav några av dem kommer att ha barnperspektiv.

Joanna Graumann Walnestedt

Förbundssekreterare


2022-06-28

RFS nyhetsbrev

Intervju med Jairo Correa – Om att vara kontaktperson för ett yngre barn

Den största fördelen med att arbeta med yngre barn är att det är betydligt enklare att komma nära och skapa en bärande relation med yngre barn. Äldre ungdomar har ofta mer komplicerade sociala problem och större misstro till en som...

Läs hela inlägget


2022-06-28

RFS nyhetsbrev

Intervju: Märta Frank – Om uppdraget som kontaktperson åt en tonåring

Temat för RFS nyhetsbrev nr 2 för 2022 är barnen och barnperspektivet. Därför har vi intervjuat Märta Frank som förutom att arbeta som ombudsman för kriminalvården på RFS kansli även är kontaktperson åt en tonårstjej. Från början var Märta mer inne...

Läs hela inlägget


2022-04-06

RFS nyhetsbrev

Erik Åhlin blir ny ombudsman för psykiatriområdet

Erik Åhlin blir ny ombudsman för psykiatriområdet. Erik har innan arbetat tillsammans med Elin Molander som ombudsman/projektledare i projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare. Hur kommer det sig att du ville ha tjänsten som ombudsman för psykiatriområdet? - Jag...

Läs hela inlägget