2020-11-12 | RFS Intervjuer

Kartläggning inledd i projektet Rätt att delta

Elin Molander och Erik Åhlin arbetar med datainsamling under projektets första skede.

I juni inleddes arbetet med det treåriga arvsfondsprojektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare. Projektet handlar om att skapa förutsättningar för medbestämmande, delaktighet och inflytande för huvudmännen.
– Vi är väldigt tacksamma att vi har fått möjlighet att driva projektet, säger Elin Molander, ombudsman och projektledare.

Rätt att delta riktar sig till personer som får stöd av en ställföreträdare, ställföreträdarna och andra aktörer. Tanken är att skapa samarbete och delaktighet, och göra insatsen bättre – tillsammans.

– Godmansinsatsen bygger på samtycke, och kräver ett bra samarbete mellan huvudmän och ställföreträdare.  Det finns struktur och utbildning med fokus på vad man kan – och inte kan – göra som god man, men när det kommer till de mjukare värdena är det svårare att hitta information. Det finns en grundutbildning, men behövs möjligheter till fortsatt stöd, säger Elin.

Inleder med kartläggning

Nu jobbar Elin och projektarbetaren Erik Åhlin med datainsamling och kartläggning för att ta reda på vilka behov och önskemål som finns hos målgrupperna. Bland annat genom djupintervjuer, enkäter och referensgruppsmöten.

Hur har corona påverkat arbetet?

– Fördelen är att vi får möjlighet till ett nationellt perspektiv när vi håller möten online.  Men det är en utmaning i hur vi hämtar in information. Det är en tidskrävande insats att exempelvis genomföra enkäter via telefon, säger Erik.

Projektet samarbetar med RFS lokalföreningar och andra organisationer – både för kartläggning och kommande informationsarbete. ABF, Svenskt Demenscentrum, Autism- och Aspergerförbundet, Myndigheten för delaktighet, FUB, Föreningen Sveriges Överförmyndare och Begripsam är några av dem.

– Det är jätteviktigt att ha med organisationer med starkt brukarfokus, de känner målgruppen. En annan viktig del är att myndigheter är med.  Att ha ett gemensamt mål, kunskap och kompass är grundläggande, säger Elin.

Ska resultera i metodmaterial

Kartläggningen kommer pågå fram till maj nästa år.

– Under våren kommer vi analysera informationen vi fått in, men också göra en plan för produktion av utbildningsmaterial och film, säger Erik.

Inom projektet ska också en webbutbildning, podd och studiecirkel tas fram.

– Vi kommer koka ned alla erfarenheter och utforma material utefter det. Vi vill ta tillvara all kunskap som redan finns, och samtidigt fylla i luckor. Tanken är inte att göra godmansuppdraget svårare än vad det redan är, utan att ta fram metoder som underlättar, säger Elin.

 


2022-06-28

RFS Intervjuer

Intervju med Jairo Correa – Om att vara kontaktperson för ett yngre barn

Den största fördelen med att arbeta med yngre barn är att det är betydligt enklare att komma nära och skapa en bärande relation med yngre barn. Äldre ungdomar har ofta mer komplicerade sociala problem och större misstro till en som...

Läs hela inlägget


2022-06-28

RFS Intervjuer

Intervju: Märta Frank – Om uppdraget som kontaktperson åt en tonåring

Temat för RFS nyhetsbrev nr 2 för 2022 är barnen och barnperspektivet. Därför har vi intervjuat Märta Frank som förutom att arbeta som ombudsman för kriminalvården på RFS kansli även är kontaktperson åt en tonårstjej. Från början var Märta mer inne...

Läs hela inlägget


2022-06-28

RFS Intervjuer

Ledare Nyhetsbrev Juni 2022

Som frivilliga samhällsarbetare kommer vi i kontakt med barn genom uppdragen kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man för ett barn. Vi kommer också i kontakt med barn eller barnperspektivet i uppdrag där barnets förälder är vår brukare....

Läs hela inlägget