2020-11-12 | RFS nyhetsbrev

Kartläggning inledd i projektet Rätt att delta

Elin Molander och Erik Åhlin arbetar med datainsamling under projektets första skede.

I juni inleddes arbetet med det treåriga arvsfondsprojektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare. Projektet handlar om att skapa förutsättningar för medbestämmande, delaktighet och inflytande för huvudmännen.
– Vi är väldigt tacksamma att vi har fått möjlighet att driva projektet, säger Elin Molander, ombudsman och projektledare.

Rätt att delta riktar sig till personer som får stöd av en ställföreträdare, ställföreträdarna och andra aktörer. Tanken är att skapa samarbete och delaktighet, och göra insatsen bättre – tillsammans.

– Godmansinsatsen bygger på samtycke, och kräver ett bra samarbete mellan huvudmän och ställföreträdare.  Det finns struktur och utbildning med fokus på vad man kan – och inte kan – göra som god man, men när det kommer till de mjukare värdena är det svårare att hitta information. Det finns en grundutbildning, men behövs möjligheter till fortsatt stöd, säger Elin.

Inleder med kartläggning

Nu jobbar Elin och projektarbetaren Erik Åhlin med datainsamling och kartläggning för att ta reda på vilka behov och önskemål som finns hos målgrupperna. Bland annat genom djupintervjuer, enkäter och referensgruppsmöten.

Hur har corona påverkat arbetet?

– Fördelen är att vi får möjlighet till ett nationellt perspektiv när vi håller möten online.  Men det är en utmaning i hur vi hämtar in information. Det är en tidskrävande insats att exempelvis genomföra enkäter via telefon, säger Erik.

Projektet samarbetar med RFS lokalföreningar och andra organisationer – både för kartläggning och kommande informationsarbete. ABF, Svenskt Demenscentrum, Autism- och Aspergerförbundet, Myndigheten för delaktighet, FUB, Föreningen Sveriges Överförmyndare och Begripsam är några av dem.

– Det är jätteviktigt att ha med organisationer med starkt brukarfokus, de känner målgruppen. En annan viktig del är att myndigheter är med.  Att ha ett gemensamt mål, kunskap och kompass är grundläggande, säger Elin.

Ska resultera i metodmaterial

Kartläggningen kommer pågå fram till maj nästa år.

– Under våren kommer vi analysera informationen vi fått in, men också göra en plan för produktion av utbildningsmaterial och film, säger Erik.

Inom projektet ska också en webbutbildning, podd och studiecirkel tas fram.

– Vi kommer koka ned alla erfarenheter och utforma material utefter det. Vi vill ta tillvara all kunskap som redan finns, och samtidigt fylla i luckor. Tanken är inte att göra godmansuppdraget svårare än vad det redan är, utan att ta fram metoder som underlättar, säger Elin.

 


2021-12-01

RFS nyhetsbrev

“Fler biträdande övervakare ska in i systemet”

Just nu genomför Kriminalvården en omfattande satsning på biträdande övervakare. Under årets Hagabergskonferens, som riktar sig till biträdande övervakare och häktes- och anstaltsbesökare, berättade Märta Frank från RFS mer om vad satsningen innebär. Satsningen på biträdande övervakare gäller åren 2021–2023. Under...

Läs hela inlägget


2021-10-29

RFS nyhetsbrev

RFS medlemmar bidrar till projekt om tvångsvård

Arvsfondsprojektet ”Tvångsvårdad men inte utan rättigheter”, som drivs av organisationen Civil Rights Defenders, uppmärksammar människorättskränkningar inom svensk tvångsvård. RFS ingår i projektets expertgrupp och medverkar på olika sätt i arbetet.  Bland annat har RFS medlemmar deltagit i workshops och utbildningar om mänskliga...

Läs hela inlägget


2021-10-28

RFS nyhetsbrev

Ledare: Uppdrag som gör skillnad

Jag hade aldrig hört talas om frivilliga samhällsarbetare före 2015. Nu tycker jag ordet ”rockar” och är stolt över att få vara en medmänniska som har möjlighet att vara delaktig i en annan människas liv. Min erfarenhet som frivillig samhällsarbetare har...

Läs hela inlägget