2020-11-12 | RFS nyhetsbrev

Kartläggning inledd i projektet Rätt att delta

Elin Molander och Erik Åhlin arbetar med datainsamling under projektets första skede.

I juni inleddes arbetet med det treåriga arvsfondsprojektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare. Projektet handlar om att skapa förutsättningar för medbestämmande, delaktighet och inflytande för huvudmännen.
– Vi är väldigt tacksamma att vi har fått möjlighet att driva projektet, säger Elin Molander, ombudsman och projektledare.

Rätt att delta riktar sig till personer som får stöd av en ställföreträdare, ställföreträdarna och andra aktörer. Tanken är att skapa samarbete och delaktighet, och göra insatsen bättre – tillsammans.

– Godmansinsatsen bygger på samtycke, och kräver ett bra samarbete mellan huvudmän och ställföreträdare.  Det finns struktur och utbildning med fokus på vad man kan – och inte kan – göra som god man, men när det kommer till de mjukare värdena är det svårare att hitta information. Det finns en grundutbildning, men behövs möjligheter till fortsatt stöd, säger Elin.

Inleder med kartläggning

Nu jobbar Elin och projektarbetaren Erik Åhlin med datainsamling och kartläggning för att ta reda på vilka behov och önskemål som finns hos målgrupperna. Bland annat genom djupintervjuer, enkäter och referensgruppsmöten.

Hur har corona påverkat arbetet?

– Fördelen är att vi får möjlighet till ett nationellt perspektiv när vi håller möten online.  Men det är en utmaning i hur vi hämtar in information. Det är en tidskrävande insats att exempelvis genomföra enkäter via telefon, säger Erik.

Projektet samarbetar med RFS lokalföreningar och andra organisationer – både för kartläggning och kommande informationsarbete. ABF, Svenskt Demenscentrum, Autism- och Aspergerförbundet, Myndigheten för delaktighet, FUB, Föreningen Sveriges Överförmyndare och Begripsam är några av dem.

– Det är jätteviktigt att ha med organisationer med starkt brukarfokus, de känner målgruppen. En annan viktig del är att myndigheter är med.  Att ha ett gemensamt mål, kunskap och kompass är grundläggande, säger Elin.

Ska resultera i metodmaterial

Kartläggningen kommer pågå fram till maj nästa år.

– Under våren kommer vi analysera informationen vi fått in, men också göra en plan för produktion av utbildningsmaterial och film, säger Erik.

Inom projektet ska också en webbutbildning, podd och studiecirkel tas fram.

– Vi kommer koka ned alla erfarenheter och utforma material utefter det. Vi vill ta tillvara all kunskap som redan finns, och samtidigt fylla i luckor. Tanken är inte att göra godmansuppdraget svårare än vad det redan är, utan att ta fram metoder som underlättar, säger Elin.

 


2021-07-02

RFS nyhetsbrev

Ledare: En vår med stort engagemang

Nu när sommaren är här kan RFS blicka tillbaka på en späckad vår där förbundets och medlemmarnas engagemang för ett medmänskligare samhälle kommit till uttryck på många sätt. Till exempel har RFS för första gången genomfört en digital årsmöteskonferens, där alla...

Läs hela inlägget


2021-07-01

RFS nyhetsbrev

RFS arvsfondsprojekt rundar av sitt första år

Nu har treåriga arvsfondsprojektet Rätt att delta – med stöd av ställföreträdare avslutat sitt första projektår. Bland annat har en omfattande kartläggning om delaktighet genomförts. - Vi har fått in mycket bra underlag från såväl huvudmän och ställföreträdare som andra aktörer...

Läs hela inlägget


2021-06-30

RFS nyhetsbrev

Stödpersonen Siv lär sig genom mötet

Siv Larsson, 70, har varit stödperson i 26 år. Att vara inkännande har varit ett av de viktigaste verktygen i uppdraget. Men trots den långa erfarenheten tycker hon att varje möte lär henne något nytt. – Alla är unika. Ibland landar...

Läs hela inlägget