2021-11-14 | Nyheter och Reportage 2021

Färggrann workshop om delaktighet

”Det är viktigt att få vara med och bestämma”. Det var en av de synpunkter som kom fram när RFS arvsfondsprojekt höll i en workshop om delaktighet på dagliga kulturverksamheten Medis 5.
– Vi definierade begreppet och illustrerade det sedan i konst. Det visade sig att ordet rymmer många betydelser och färger, säger projektledaren Elin Molander.

Foto: Medis 5

RFS arvsfondsprojekt Rätt att delta – med stöd av ställföreträdare, som handlar om att öka medbestämmandet hos huvudmän, har samarbetat med Medis 5 i flera olika former. Till exempel har kulturverksamheten skapat en jingel och logga till projektets podd. Men i november var det alltså dags att ha en konstnärlig workshop tillsammans för att utforska temat delaktighet med ord och färg.

– Vi definierade begreppet och illustrerade det sedan i konst. Det visade sig att ordet rymmer många betydelser och färger, säger Elin Molander, projektledare för Rätt att delta.

Några tankar om delaktighet som kom fram under workshopen:

• Att vara delaktig gör att man känner sig viktig.
• Att vara delaktig är att få vara den man är.
• Det är viktigt att få vara med och bestämma.

Både tankar och konst kommer att inkluderas i projektets webbutbildningar för ställföreträdare och huvudmän.

– Det var väldigt roligt att höra deltagarnas tankar kring delaktighet. Det finns verkligen ett engagemang för de här frågorna, säger Erik Åhlin, som arbetar med projektet.

 


2023-10-16

Nyheter och Reportage 2021

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-07

Nyheter och Reportage 2021

Trygga din ekonomiska framtid (Del 1, öppen för alla)

Välommen till  "Trygga din ekonomiska framtid" med Gilla din ekonomi och Finansinspektionen! En kurs för dig som arbetar som god man eller är medlem i Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS). Kursen är kostnadsfri och hålls digitalt via Zoom. RFS har haft ett samarbete...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och Reportage 2021

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget