2021-11-14 | Nyheter och reportage

Färggrann workshop om delaktighet

”Det är viktigt att få vara med och bestämma”. Det var en av de synpunkter som kom fram när RFS arvsfondsprojekt höll i en workshop om delaktighet på dagliga kulturverksamheten Medis 5.
– Vi definierade begreppet och illustrerade det sedan i konst. Det visade sig att ordet rymmer många betydelser och färger, säger projektledaren Elin Molander.

Foto: Medis 5

RFS arvsfondsprojekt Rätt att delta – med stöd av ställföreträdare, som handlar om att öka medbestämmandet hos huvudmän, har samarbetat med Medis 5 i flera olika former. Till exempel har kulturverksamheten skapat en jingel och logga till projektets podd. Men i november var det alltså dags att ha en konstnärlig workshop tillsammans för att utforska temat delaktighet med ord och färg.

– Vi definierade begreppet och illustrerade det sedan i konst. Det visade sig att ordet rymmer många betydelser och färger, säger Elin Molander, projektledare för Rätt att delta.

Några tankar om delaktighet som kom fram under workshopen:

• Att vara delaktig gör att man känner sig viktig.
• Att vara delaktig är att få vara den man är.
• Det är viktigt att få vara med och bestämma.

Både tankar och konst kommer att inkluderas i projektets webbutbildningar för ställföreträdare och huvudmän.

– Det var väldigt roligt att höra deltagarnas tankar kring delaktighet. Det finns verkligen ett engagemang för de här frågorna, säger Erik Åhlin, som arbetar med projektet.

 


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget