2021-11-14 | RFS nyhetsbrev

Färggrann workshop om delaktighet

”Det är viktigt att få vara med och bestämma”. Det var en av de synpunkter som kom fram när RFS arvsfondsprojekt höll i en workshop om delaktighet på dagliga kulturverksamheten Medis 5.
– Vi definierade begreppet och illustrerade det sedan i konst. Det visade sig att ordet rymmer många betydelser och färger, säger projektledaren Elin Molander.

Foto: Medis 5

RFS arvsfondsprojekt Rätt att delta – med stöd av ställföreträdare, som handlar om att öka medbestämmandet hos huvudmän, har samarbetat med Medis 5 i flera olika former. Till exempel har kulturverksamheten skapat en jingel och logga till projektets podd. Men i november var det alltså dags att ha en konstnärlig workshop tillsammans för att utforska temat delaktighet med ord och färg.

– Vi definierade begreppet och illustrerade det sedan i konst. Det visade sig att ordet rymmer många betydelser och färger, säger Elin Molander, projektledare för Rätt att delta.

Några tankar om delaktighet som kom fram under workshopen:

• Att vara delaktig gör att man känner sig viktig.
• Att vara delaktig är att få vara den man är.
• Det är viktigt att få vara med och bestämma.

Både tankar och konst kommer att inkluderas i projektets webbutbildningar för ställföreträdare och huvudmän.

– Det var väldigt roligt att höra deltagarnas tankar kring delaktighet. Det finns verkligen ett engagemang för de här frågorna, säger Erik Åhlin, som arbetar med projektet.

 


2022-06-28

RFS nyhetsbrev

Intervju med Jairo Correa – Om att vara kontaktperson för ett yngre barn

Den största fördelen med att arbeta med yngre barn är att det är betydligt enklare att komma nära och skapa en bärande relation med yngre barn. Äldre ungdomar har ofta mer komplicerade sociala problem och större misstro till en som...

Läs hela inlägget


2022-06-28

RFS nyhetsbrev

Intervju: Märta Frank – Om uppdraget som kontaktperson åt en tonåring

Temat för RFS nyhetsbrev nr 2 för 2022 är barnen och barnperspektivet. Därför har vi intervjuat Märta Frank som förutom att arbeta som ombudsman för kriminalvården på RFS kansli även är kontaktperson åt en tonårstjej. Från början var Märta mer inne...

Läs hela inlägget


2022-06-28

RFS nyhetsbrev

Ledare Nyhetsbrev Juni 2022

Som frivilliga samhällsarbetare kommer vi i kontakt med barn genom uppdragen kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man för ett barn. Vi kommer också i kontakt med barn eller barnperspektivet i uppdrag där barnets förälder är vår brukare....

Läs hela inlägget