RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

En ung man med som ler

Lekmannaövervakare

Inom Kriminalvården finns uppdraget lekmannaövervakare. En lekmannaövervakare förordnas för en klient som har dömts till skyddstillsyn eller är villkorligt frigiven efter avtjänat fängelsestraff. 

Lekmannaövervakarens roll

Lekmannaövervakaren ska i första hand vara ett stöd för klienten. Det kan handla om att följa med på möten hos myndigheter, vara ett stöd i att utveckla positiva sociala nätverk och hitta meningsfulla fritidsaktiviteter. Lekmannaövervakaren har även en kontrollfunktion och rapporterar regelbundet till frivården hur det går för sin klient, både vad gäller klientens framsteg och eventuell misskötsamhet. Frivårdens handläggare har alltid huvudansvaret för ärendet.

Lekmannaövervakaren har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om de personer han eller hon möter i sitt uppdrag. 

Övervakningen pågår i regel under ett år, men kan förlängas efter beslut av övervakningsnämnd eller domstol om klienten till exempel återfaller i brott under pågående övervakning. 

Ett arvode utgår till lekmannaövervakare, men till övervägande del utförs uppdraget ideellt. Läs mer på Kriminalvårdens hemsida.

Frivårdens ansvar

Det är frivården som rekryterar och förordnar lekmannaövervakare. Frivård ansvarar också för att utbilda och handleda lekmannaövervakare, men frivården kan också arrangera föreläsningar och temakvällar tillsammans med RFS och lokalföreningen. Läs mer om frivårdens rekytering här.

Läs mer om stöd i uppdraget här

En medelålders kvinna Lekmanna- övervakare

"Jag har lärt känna många som det har gått jättebra för"