RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Stödpersoner inom psykiatrin

En allvarsam kvinnaSom stödperson kan man vara medlem hos oss. Stödpersoner förmedlas av patientnämnderna i landstingen.

Många behöver våra medlemmars insatser:

  • 1 340 personer har under 2013 fått stöd av en stödperson.


Om man är svårt psykiskt sjuk kan man bli tvångsvårdad och då har man har rätt att få en stödperson. Stödpersonen är en kontakt utifrån som kommer och besöker patienten under vårdtiden.

Uppdraget handlar oftast om att lyssna, prata och umgås. När patienten skrivs ut kan han eller hon behålla sin stödperson under en månad, därefter kan stödpersonen istället bli kontaktperson och fortsätta hålla kontakten. Landstingets patientnämnd eller förtroendenämnden tillsätter stödpersoner. Överläkaren är skyldig att informera patienten om rättigheten, och skriver ett intyg till patientnämnden att patienten är redo att få en stödperson. Alla stödpersoner har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om patienten eller andra patienter de träffar i sitt uppdrag.

Stödpersoner får ett arvode, men till övervägande del utförs uppdragen ideellt.

RFS betonar värdet av frivilligheten i de lagreglerade frivilliguppdragen och att de som tar uppdrag behöver stöd, utbildning och uppmuntran. RFS tycker också att det är viktigt att det finns en likvärdighet i arvoden runt om i landet och att extra ersättning bör betalas ut om ett uppdrag under en period kräver en extra stor arbetsinsats.

Patientnämnden förmedlar uppdragen

Om du är intresserad av att ta uppdrag som stödperson vänder du dig till patientnämnden i det landsting där du vill ta uppdrag.

Vill du få stöd i ditt frivilliguppdrag?

Genom att vara med i en av RFS lokalföreningar kan du få stöd i ditt uppdrag samt få en olycksfalls- och krisförsäkring. Medlemmar kan även vända sig till RFS ombudsmän för rådgivning. Hitta din närmaste förening här

Källa statistik: Socialstyrelsen och landets patientnämnder