RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Stödpersoner inom psykiatrin

En allvarsam kvinnaInom tvångspsykiatrin finns uppdraget stödperson. Stödpersonen ska vara en kontakt för patienten utanför vården, och samtidigt ge samhället en inblick i hur tvångsvården fungerar.

Patienter som tvångsvårdas i psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen har rätt att få en stödperson under tiden tvångsvården eller isoleringen pågår. Stödpersonen är en kontakt utifrån som kommer och besöker patienten under vårdtiden. Stödpersonen är en ”länk” mellan patienten och samhället. Stödpersonen har rätt att besöka patienten vid vårdinrättningen. 

Uppdraget handlar oftast om att lyssna, prata och umgås. När patienten skrivs ut kan han eller hon behålla sin stödperson under en månad, därefter kan stödpersonen istället bli kontaktperson och fortsätta hålla kontakten.

Uppdraget stödperson regleras i Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, eller Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. Det totala antalet unika patienter som vårdades under 2015 var cirka 11 300 enligt LPT och 1 600 enligt LRV.

Alla stödpersoner har tystnadsplikt och får inte berätta för andra om patienten eller andra patienter de träffar i sitt uppdrag. Stödpersoner får ett arvode, men till övervägande del utförs uppdragen ideellt.

Patientnämnden förmedlar uppdragen

Landstingets patientnämnd eller förtroendenämnden tillsätter stödpersoner. Överläkaren är skyldig att informera patienten om rättigheten, och skriver ett intyg till patientnämnden att patienten är redo att få en stödperson.Om du är intresserad av att ta uppdrag som stödperson vänder du dig till patientnämnden i det landsting där du vill ta uppdrag.

Läs mer om stöd i uppdraget här

Källa statistik: Socialstyrelsen