RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Lokalföreningar

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) består av cirka 70 lokala föreningar från norr till söder i landet.

I de lokala föreningarna arrangerar vi bland annat träffar för erfarenhetsutbyte, utbildning, informationsmöten och gör studieresor. De lokala föreningarnas ekonomi bygger främst på medlemmarnas avgifter. Många kommuner ger stöd till föreningarnas verksamhet i form av bidrag.

Nuvarande förbundsordförande heter Jenny Ögren. Hon är ordförande sedan 2016 och valdes i maj 2016, för en treårsperiod.

Ladda ner listan med kontaktuppgifter till RFS lokalföreningar som pdf (53 kb)