Göteborgs frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Göteborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Göteborg: Föreläsning

Tid 2017-11-21 klockan 18:00 - 00:00
Plats GFS lokal på Kungsladugårdsgatan 5
Ansvarig Styrelsen Göteborgs FS

Nätets möjligheter och risker

Projekt Nätkoll vill stärka ungas egna strategier på nätet Madelein Larsson-Wollnik och Karin Torgny berättar om projektet och det metodmaterial de tagit fram.

Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se