Göteborgs frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Göteborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Göteborg: Studiebesök Bufff

Tid 2018-03-20 klockan 18:00 - 20:00
Plats Bufff Vä Götaland Beväringsgatan 21
Ansvarig Styrelsen Göteborgs FS

Föreningen verkar för barn & ungdomar med familjemedlem i häkte, anstalt, eller frivårdsinsatser. Barn/ungdomar erbjuds gemenskap och olika aktiviteter.

Ordförande Lotta Gustafsson tar emot och visar lokaler och berättar om verksamheten. 

Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se