Insändare: Vilken typ psykiatri ska vi ha i Örnsköldsvik?

14 februari, 2021

 

Varför väljer Region Västernorrland (RVN) att stänga ner den slutna vården för psykisk ohälsa för de som behöver den?

Vi som förening, Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare (ÖFS) ser väldigt allvarligt på det sätt ledningen har behandlat personalen och deras förslag till lösning. Förslaget avfärdades vilket ledde till stort missnöje inom personalen. Många valde att säga upp sig.

De riskanalyser som är gjorda, är de gjorda utifrån socialtjänstlagens riktlinjer? Har övriga aktörer som tex, polis och kommun fått vara delaktiga i riskanalysen? Har det gjorts en riskanalys på personalens förslag? Har en jämförande analys gjorts på de båda förslagen, för att se vilket förslag som är bäst utifrån det uppdrag som RVN har?

Vi som frivilligorganisation ser med stor oro, på det som händer för en utsatt grupp i samhället. Samtliga uppdrag som vi har är lagreglerade. Uppdragens karaktär är Godmanna/förvaltarskap , biträdande övervakare, kontaktfamilj, stödperson samt kontaktperson. Hur ska vi hantera våra uppdrag i när våra klienter tex vårdas i Sundsvall? Ovanstående frågor vill vi gärna ha svar på.

Det är av yttersta vikt att region och kommunpolitiker agerar för Örnsköldsvik – den psykiatriska vården måste finnas kvar och fungera på individnivå.

Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare/Styrelsen