ANSVARSFÖRDELNING 2022

19 maj, 2022

KRIMINALVÅRDEN
Fredrik Gustavsson 076 772 50 24 Lennart Lundgren 076 795 46 82

GODMAN/FÖRVALTARE
Gunnar Holmberg 070 235 66 03 Hjördis Larsson 070 269 77 29

PSYKIATRIOMRÅDET
Gunilla Moberg 070 515 14 40 Birgith Mårtenzon 076 776 33 61

LSS/KONTAKTFAMILJER/KONTAKTPERSONER
Birgith Mårtenzon 076 776 33 61 Carina Martinsdotter 070 280 65 89


Styrelse 2022

2 november, 2021

Ordförande            Birgith Mårtenzon

Vice ordförande    Gunilla Moberg

Kassör                     Lars-Åke Norman

Sekreterare            Mats Hedell

Ledamöter             Fredrik Gustavsson, Kenneth Hedberg, Hjördis Larsson

Ersättare                Agneta Landfors, Lennart Lundgren, Gunnar Holmberg,                                          Carina Martinsdotter

Revisor                  Patrik Björklund, Lena Nordin