Digitalt Medlemsmöte, måndagen den 1 mars 2021, se kalender

13 februari, 2021

Föreläsning om diagnoser, Anette Ekerheim, f d enhetschef neuropsykiatriska teamet, Ryhov.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – hur kan vi hjälpa? – hur kan vi förstå?

En kväll med inblick i de olika neuropsykiatriska diagnoserna. Vad som är de utmärkande dragen, hur man kan tänka, tips och råd för att ge ett bra stöd.

Tillfälle ges att ställa frågor.