Kontakta oss

Inga-Märta Wennberg
Vintergatan 6 C
937 31 Burträsk
Telefon: 0914-42094 eller 070-3568475
E-post: ingamartawennberg@hotmail.com
Webbsida: www.rfs.se/norra-vasterbotten-fs

Medlemsavgift: 180 kronor
Bankgiro: 5712-6245

Styrelsen

Inga-Märta Wennberg, ordförande, studieledare

Anders Stenberg, vice ordförande

Berit Lundkvist, kassör

Inger Forsberg, sekreterare

Laila Lindkvist, ledamot

Birgith Landin, ledamot

Gunnar Broström, ersättare

Övriga funktioner i föreningen:

Revisorer:

  • Eskil Landin
  • Birgit Finnberg
  • Monika Viklund, ersättare

Valberedning:

  • Wiveca Andersson, sammankallande