Minnesanteckning

Medlemsmöte 13 november 2019

 

Ordförande Inga-Märta Wennberg hälsade alla välkomna. Mötet besöktes av ett femtontal  medlemmar.

Katarina Lundström från Överförmyndarenheten i Skellefteå besökte mötet. Hon berättade om

  • E-värna
  • Skillnaden mellan att ha god man eller förvaltare

 

Mötet besöktes även av Therese Lundmark och Ingrid Forslund, proffsförvaltare inom Skellefteå kommun. De informerade om svåra ärenden. De gav även tips hur man kan arbeta med sådana personer.

Mötet avslutades med att föreningen bjöd på kaffe/te och smörgås.