Minnesanteckning årsmöte 2019

13 mars, 2019

 

Ordförande Inga-Märta Wennberg hälsade alla välkomna. Mötet besöktes av ett tjugotal medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Kennet Andersson.

Mötet besöktes av Katarina Lundström från Överförmyndarenheten i Skellefteå.

Hon berättade om

-Hur länge god man och förvaltare måste spara handlingar samt straffansvar

-Den information som ges till nya gode män och förvaltare

-Försäkringar

-Framtidsfullmakt samt anhörigs behörighet

-Tillfällig god man

 

Därefter vidtogs sedvanliga årsmöteshandlingar.

 

Mötet avslutades med att Inga-Märta, avtackade sittande ordförande för mötet samt avgående styrelsemedlemmar, med blommor. Därefter bjöds på kaffe/te och smörgås.