CONVID-19 2020-03-17

17 mars, 2020

All mötes och studieverksamhet är inställd tills vidare på grund av coronaviruset. Vi återkommer när detta är över.

STYRELSEN


2020-02-20 Vintermöte.

21 februari, 2020

Föreningens vintermöte hölls i Skövde Stadshus, med 42 deltagare, gästföre-läsare inräknade. En stor uppslutning bland våra medlemmar vilket är glädjande. Kvällens gästföreläsare var Inga-Lena Lenndow och Olivia Wiberg från Swedbank. De svarade på medlemmarnas frågor på ett mycket korrekt och informativt sätt. Synpunkter på förbättringar kom också fram från våra medlemmar, som Inga-Lena och Olivia lovade att “ta med sig hem”.
Från ÖIS medverkade Sandra Torstensson och Maja Ahnlund, som också besvarade frågor om våra godmans- och förvaltaruppdrag. Här ska framhållas att alla i vår förening är mycket tacksamma för att medarbetare från ÖIS ställer upp vid våra medlemsmöten.
Efter sedvanlig medlemsinformation var det dags för en gemensam fikastund.


2019-10-10 Höstmöte.

21 februari, 2020

Föreningen hade sitt höstmöte på Galathea i Skövde. Med våra gäster var vi 30 personer. Vi hade lyckats samla två av Skaraborgs största överförmyndarenhe-ter. Det var ÖIS, Skövde och Överförmyndare Västra Skaraborg, Lidköping, som informerade om sina verksamheter.
Först var det Karin Källén och Lena Ekmark från Lidköping som presenterade sitt pågående arbete med förenklade årsräkningshandlingar och en fortsatt digitalisering i rapportsystemet. De hade också planer på att i någon form införa möjligheten för nya ställföreträdare att få en mentor.
Därefter var det ÖIS tur att presentera sin verksamhet. Emma Hellman är ny jurist hos ÖIS sedan 6 veckor tillbaka. Hon har en bred erfarenhet som hon hoppades kunna utnyttja i sitt nya jobb. Benny Larsson berättade om det pågående utredningsarbetet gällande reformering av lagstiftningen inom godmans- och förvaltarområdet. Nu gällande lagstiftning finns i föräldrabalken som är cirka 100 år.
Något har ju hänt sedan dess!
De närvarande föreningsmedlemmarna fick ställa frågor till de bägge över-förmyndarenheterna.
Därefter sedvanligt samkväm med kaffe och smörgås.


SGF – Träffpunkten

29 augusti, 2019

Höstens studietillfällen gällande TRÄFFPUNKTEN är klara. Vi börjar den 30/9, därefter den 28/10 och den 25/11. Klockan 18:00 – 20:15

Vi fortsätter med studiecirkeln i allmänna frågor som berör våra uppdrag som godman eller förvaltare. Det är ni medlemmar som sätter agendan. Vi tar upp de frågor ni vill att vi ska behandla. ÖIS är inbjudna och har lovat att komma om de har möjlighet. Du behöver inte anmäla dej, vi är i den stora salen – alla får plats.

Studieledare:   Olle Wendt,  owen1spf@gmail.com
Plats:                 Vuxenskolan, Rådmansgatan 24 i Skövde


SGF – Dataredovisning

29 augusti, 2019

Redovisningsprogrammet GRP för gode män och förvaltare.

Vi kommer att starta två grupper med dataprogrammet Godman Redovisning.
Kurser består av 5 studietillfällen om vardera 3 lektionstimmar.
Kursledare är Tommy Hoff och Tommy Tingvall.

Kvällsgruppen börjar den 17/10 klockan 18:00 och FM-gruppen börjar den 24/10 klockan 09:45.
Höstens grupper är fulltecknade men vi tar gärna emot nya anmälningar till vårterminen 2020.